Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Ve Yalnızlıklarının İncelenmesi


Özsarı İ. , Batdal Karaduman G.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, ss.380-389, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching)
  • Sayfa Sayıları: ss.380-389

Özet

Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerinin “sosyal medya” kullanımını ile reel dünyadaki sosyal hayatları ve yalnızlık kavramları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki eğitim fakültesi öğrencileri, örneklemini İstanbul’daki bir devlet üniversitesine bağlı 225 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır.

Araştırmada verileri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Sosyal Medya Tutum Ölçeği ve Sosyal Medya Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Öğrencilerin sosyal medya tutum ve kullanım ölçeklerinden aldıkları puan ile yalnızlık ölçeği arasında anlamlı bir fark çıkmazken sosyal medya kullanım ve tutum ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yalnızlık, Sosyal Medya, Sosyalleşme, Üniversite Öğrencisi.