Doğal Ve Kültürel Kaynakların Peyzaj Planlama Açısından Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Yaklaşımı: Fatih Ormanı (İstanbul) Örneği


Altınçekiç T. H. , Özgüç İ. M. , Kart Aktaş N. , Gürbey A. P.

I. ULUSAL BATI KARADENİZ ORMANCILIK KONGRESİ, Bartın, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2009, cilt.1, ss.204-213

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Bartın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.204-213

Özet

İnsanoğlu, yeryüzünde varolduğu günden beri, önceleri doğayla uyumlu olan yaşam tarzını, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte, artık doğaya hükmeden, onun tüm kaynak değerlerini kullanan bir anlayışa taşımıştır. İnsanın doğaya kontrolsüzce hükmetmesi ve kaynakların yanlış kullanılarak tüketilmesi sonuçlarının evrenselliği geç de olsa fark edilmiştir. Doğanın onarımının ve bozulan doğal kaynakların yerine konulmasının bir sürece bağlı bazen de olanaksız olduğu, çözüm bulunmadığı taktirde de bugünün sorunlarının gelecek kuşaklarda da daha etkin olacağı anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak, bulunan çözümlerin derhal yaşama geçirilmesi gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramı kısaca, verimliliğin optimal koşullarda uzun yıllar boyunca devamlılığının sağlanması olarak tanımlanabilir. 

Sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla, sadece yaşanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp, mevcut nüfusun yaşam kalitesinin artırılması ve gelecek nesillerin de yaşamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaşanabilir mekânların ortaya çıkması gerçekleşecektir. Bu çalışma kapsamında ise, insan-doğa ilişkisinin en sağlıklı şekilde kurulması amacıyla İstanbul’un Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan Fatih Ormanı’na sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde bir peyzaj planlama önerisi getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışmada öncelikli olarak araştırmaya konu olan alanın doğal ve kültürel kaynaklarını saptamak amacıyla detaylı bir envanter çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin doğal eşik sentezi ile değerlendirilmesi sonucunda alanın peyzaj potansiyeli ortaya konulmuştur. Böylelikle biyolojik çeşitliliğin korunarak, doğal ekosistemin devamlılığının sağlandığı alternatif alan kullanım şekilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Doğal ve kültürel özelliklerin detaylı analizi sonucunda bu çalışma alanında peyzaj planlama sürecinin aşamaları oluşturulmuştur.

Çalışmanın tamamlanması ile benzer nitelikli alanların arazi kulanım kararlarının verilmesinde ve uygulanmasında peyzaj planlamasının nasıl uygulanacağına dair öneri bir model ortaya konmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan yöntem ve elde edilen sonuçların, özellikle de sınırlı doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda daha sonra yapılacak çalışmalara da yol gösterici olması amaçlanmıştır.