Analysis of Research on Mathematics Anxiety in Selected Journals (2000 – 2013)


Creative Commons License

ARSLAN Ç. , DERİNGÖL Y. , YAVUZ G. , ERBAY H. N.

Procedia - Social and Behavioral Sciences,, cilt.177, ss.118-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 177
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Procedia - Social and Behavioral Sciences,
  • Sayfa Sayıları: ss.118-121

Özet

Bu çalışmada, 2000-2013 yılları arasında ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından yayınlanan seçilmiş dergilerdeki matematik kaygısı üzerine çeşitli değişkenler açısından araştırma yapılmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi aracılığıyla toplanmıştır. Başlıklarında "matematik kaygısı" kullanan araştırmalar aranmış ve araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın temel amacı, matematik kaygısını ölçmek için en sık kullanılan derecelendirme ölçeklerini, incelenen örneklemlerin frekansını, çalışmaların yıllara dağılımını ve araştırma metodolojilerini aydınlatmaktır. Araştırmaların araştırılması, araştırmacılara ve eğitimcilere ışık tutacaktır.

In this study, research on mathematics anxiety in selected journals published by the ULAKBIM Social Sciences Database between the years of 2000-2013 were analyzed with regard to various variables. Data was collected through document reviewing one of the qualitative research methods. The researches which used “mathematics anxiety” in their title searched and included to the study. The main purpose of the study is to illuminate most frequently used rating scales to measure mathematics anxiety, the frequency of the samples studied, the distribution of studies to the years and research methodologies. The investigation of the researches will set a light to researchers and educators.