Özel bir hastanede YYBÜ’nde fizik koşulların iyileştirilmesi ile çalışanların eğitiminin bakım kalitesine etkileri; pilot proje, ön test sonuçları.


Türkmen E. , YILDIZ S. , Çiğdem Z., Dörtbudak Z., Şenocak M. Ş.

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1.Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 October 2009

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye