Development of A Mathematical Attainment Scale Aimed at University Students


Creative Commons License

BİBER M. , BAŞER N.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.1-10, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 13 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin matematiksel kazanımlara ulaşma düzeylerini ortaya koyabilecek bir “Matematik Kazanım Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Buna göre, araştırma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve İktisat Fakültesi’nde bulunan çeşitli bölümlerde öğrenim gören toplam 159 üniversite öğrencisi ile çalışılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliğini belirlemek amacıyla matematik eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarında görev yapan 8 uzmanın görüşlerinden yararlanılmıştır. Ölçeğin ön deneme uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden rasgele seçilen 30 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. “Matematik Kazanım Ölçeği”nin yapı geçerliliği için ise açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçekten atılması gereken maddeler çıkarıldığında 28 maddeden oluşan bir ölçek meydana gelmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 140, en düşük puan 28 olacaktır. Genel olarak elde edilen değerlere bakıldığında araştırmacı tarafından hazırlanan Matematik Kazanım Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği yüksek bir ölçek olduğu söylenebilir. Geliştirilen ölçeğin matematik eğitimine ve eğitimcilerine önemli katkılar sağlayarak ilgili literatürde ciddi bir açığı kapatabileceğine inanılmaktadır. 

In this research, it is aimed to develop a "Maths Attainment Scale" which can reveal the level of reaching mathematical achievements of university students. According to this, the study was performed with a total of 159 university students from   various departments of Faculty of Engineering, Faculty of Science and Faculty of Economics in Dokuz Eylul University. In order to determine the content validity of the scale, it has benefited from the opinions of 8 specialists who were working in the field of mathematics education and educational sciences. Pre-trial practice of the scale was performed with 30 teacher candidates who were randomly selected from Elementary Mathematics Education Department in Buca Education Faculty of Dokuz Eylul University. An exploratory factor analysis has been made for construct validity of the "Maths Attainment Scale". As a result of the factor analysis, after the items must have been taken from the scale have been removed, a scale which consists of 28 items has been formed. The highest score that can be obtained from the scale will be 140, and the lowest score will be 28. When obtained data were overall examined, it can be said that the "Maths Attainment Scale" prepared by the researcher has high validity and reliability. It is believed that the developed scale can close a serious gap in the related literature by providing important contributions to Maths Education and Educators.