Geliştirilmiş Hızlı Durum Tespit Yöntemi


Creative Commons License

TEMÜR R.

Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006, ss.117-120

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.117-120

Özet

Ülkenin yaşadığı hızlı ama sağlıksız sosyal ve ahlaki değişimlerin yanında bilimsellikten uzak uygulamaların sebep olduğu riskler 90’lı yıllardaki depremlerde yaşanan büyük kayıplarla kendini göstermiştir.

Marmara depremlerinden sonra yapılan hukukî düzenlemeler ve toplumsal zihniyet değişimi ile birlikte yeni üretilen yapıların kalitesinde artış gözlenmekle birlikte 90’lı yılların sonuna kadar üretilmiş olan binaların deprem güvenliği hakkındaki şüpheler devam etmektedir. Sayısı milyonlarla ifade edilen binalardan oluşan mevcut yapı stokunun deprem güvenliğinin belirlenmesi için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi’nde geliştirilen Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi mevcut yapı stokunun deprem güvenliğinin belirlenmesi için en az parametre ile doğruya yakın sonuçları kısa sürede verebilmektedir. Yöntemin Bakırköy ilçesinde bulunan 10162 binadaki uygulaması sırasında hızlı sonuç vermesi amacıyla özel amaçlı bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım, binadan gelen verileri yöntemin esaslarına göre değerlendirerek bina ile ilgili göreceli rapor hazırlayabilmektedir.

Gelişen yazılım teknolojisi ile programlama dillerinin sunduğu yeni imkânlardan faydalanılarak DURTES yöntemi için yeni bir sürüm geliştirilmiştir. Gelişmiş bilgi girişi, raporlama, çizim ve yaygın olarak kullanılan yazılımlarla etkileşim özelliklerini de içeren yazılım, bilgi girişini hızlandırmakta ve kullanıcı hatalarını en aza indirgemektedir.

Mevcut çalışmada DURTES yöntemi, yöntemin çalışması için geliştirilen yazılımın farklı sürümleri ve bu sürümlerin birbirlerine göre üstünlükleri anlatılmaktadır.