Tiyatroyla Düşünmek


İpşiroğlu N., Mecklenburg P. N. , KUYUMCU F. N. , ÖZSOYSAL F., KARABOĞA İ. K. , İpşiroğlu N., et al.

Türk Modernleşmesinin Çocuk Tiyatrosundaki yansımaları: Cumhuriyet Döneminin İlk Çocuk Oyunu “İlk Tiyatro Dersi”, Karaboğa K., Editör, Habitus, İstanbul, ss.370-381, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayın Evi: Habitus
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.370-381
  • Editörler: Karaboğa K., Editör

Özet

Özet

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde bir ödenekli tiyatro çatısı altında sunulan ilk çocuk oyunu 1.Ekim 1935 de İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sergilenen “İlk Tiyatro Dersi” adlı oyundur. Bu oyun, ülkemizin büyük bir bağımsızlık savaşından çıktığı, tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla yeniden yapılanma sürecinde olduğu bir dönemde sahnelenmiştir. Amaç, ülkemizde yaşanan bu değişim sürecinin çocuklara gösterilmesi ve daha da önemlisi benimsetilmesidir. Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu aynı SSCB’de olduğu gibi resmi ideolojinin çocuklara benimsetilmesi, bir başka deyişle modernleşme sürecinde sanatın –tiyatronun – gücünden yararlanılması amacıyla kurulmuştur. Bu çalışmada Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde sahnelenen bir çocuk oyununda, Modernizmin ne şekilde algılandığı ve yansıtıldığı üzerinde durulacaktır. Sergilenen bu oyunla ilgili elimizde bugün oyun metni dışında herhangi belge, kayıt bulunmamaktadır. Metin, hiçbir kısaltma değişiklik yapılmadığı varsayılarak oynandığı dönemle ilgili sosyal ve politik yapısı ile koşutluk kurulmaya çalışılarak, incelenecektir.