YOĞUN ATIKSU DENİZ DEŞARJLARININ 3 BOYUTLU LABORATUAR MODELLEMESİNİN ETKİLERİ


Creative Commons License

NEMLİOĞLU S.

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu UCEDKKS2017, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, ss.62

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.62

Özet

Yoğun atıksular çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucunda oluşabilmektedir. Deniz suyunun tuzsuzlaştırılması sonucu oluşan çok tuzlu konsantrat, ısıtma suyu kullanımı olan sıvılaştırılmış doğal gaz alım terminallerinden çıkan soğuk su, çeşitli maden işleme atıksuları yoğun atıksuların kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Yoğun atıksuların deniz ortamına deşarj edilerek bertarafı zor ve özellikle birinci seyrelmesinin hassas olarak incelenmesi gereken bir süreçtir. Bu amaçla fiziksel laboratuar modellemeleri yapılarak seyrelmenin laboratuar ortamında incelenmesi sağlanmaktadır. Bu laboratuar çalışmalarının güncel olarak en ileri tekniklerinden birisi 3 boyutlu lazerle uyarılmış ışınım yöntemidir (3 dimensional laser induced fluorescence (3D LIF)). Bu çalışmada, tek delikten deşarj edilen yoğun atıksuların yakın bölge içerisindeki birinci seyrelmesinin 3D LIF yöntemiyle incelenmesinin getirdiği katkılar verilmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler: Yoğun atıksular, birinci seyrelme, birinci seyrelme, yakın bölge