Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Güneş İ. S. , Bayraktaroğlu S., Kutanis R.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.481-497, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.481-497

Özet

Bu araştırmada, bir devlet üniversitesindeki idari personelin örgütsel bağlılık düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki bağlantı saptanmaya çalışılarak üst yönetimin konu ile ilgili gerekli çıkarımlar sağlaması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini yönetici olan/olmayan 329 idari personel oluşturmaktadır. Çalışanlara, Allen-Mayer’in geliştirdiği “Örgütsel Bağlılık Anketi” ve tükenmişlik düzeyini belirlemek amacıyla “Maslach Tükenmişlik Envanteri” uygulanmıştır. Çalışanlara ayrıca demografik sorular da sorulmuştur. Veriler SPSS 15.00 programı ile değerlendirilmiştir. 

In this paper, it was tried to determine how the level of burnout impressed the organizational commitment of the administrative staff of a state university. The range of this study university staff, the samples are from the administrative staff and with staff totally 329. In this study, two kinds of surveys carried out; First, developed by Allen-Mayer “organizational commitment survey” and so as to fix the burnout level of employees “Maslach burnout inventory”. It was asked for some questions to the employees to get demographic features as well. The data was evaluated by SPSS 15.oo programme in the end.