Farklılaştırılmış Matematik Programının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Akademik Benliklerine Etkisi


DERİNGÖL Y. , Davaslıgil Ü.

Milli Eğitim Dergisi, cilt.48, sa.223, ss.159-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 48 Konu: 223
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Milli Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.159-178

Özet

Matematiksel olarak üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, ihtiyaçları söz konusu olduğunda sınıftaki diğer öğrencilerden farklıdırlar. Bu yüzden onların ilgi ve öğrenme profillerine uygun programların geliştirilip uygulanması gerekir. Bu amaçla, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için hazırlanmış farklılaştırılmış bir matematik öğretim programının öğrencilerin akademik benlikleri üzerindeki etkisini incelemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Akademik Benlik Ölçeği” kullanılmıştır. Kontrol Gruplu Ön test Son test Deneysel Desen kullanılarak yapılan çalışmanın örneklemi, 12 deney ve 12 kontrol grubu olmak üzere toplam 24 beşinci sınıf üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, hazırlanan farklılaştırılmış bir matematik öğretim programının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik benliklerini artırdığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik benlik kavramı, farklılaştırılmış öğretim programı, matematik, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci.

Mathematically, gifted and talented students are different from other students in the classroom when their needs are concerned. Therefore, it is necessary to develop and apply appropriate programs for their interests and learning profiles. To realize this, the purpose of this study is to investigate the effect of a differentiated mathematics teaching program on students’academic self-concept for gifted and talented students. In this study, “Academic self-concept scale” was used as a data collection tool. Pretest-posttest control group experimental design was implemented with the sample of 24 talented and gifted students, 12 in experimental and 12 in control group. As a result of the study, it has been found that a differentiated mathematics teaching program improves their academic self.

Academic self-concept, A differentiated teaching program, Gifted and talented student, mathematics.