Alaçam Dağları karaçam ormanlarının liken ölü örtü pH’sının irdelenmesi


SEVGİ O. , TECİMEN H. B. , Çobanoğlu G., Sevgi E. , YILMAZ O. Y.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.61, ss.57-64, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 61 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY
  • Sayfa Sayıları: ss.57-64

Özet

Balıkesir-Kütahya arasında bulunan Alaçam Dağları’nda yürütülen bu çalışmada Karaçam ormanlarında liken ölü örtüsünün pH özellikleri ile pH’nın değişimi üzerinde etkili olabilecek yükselti, eğim, bakı, meşcere yaşı, kapalılık ve yetişme ortamı verimliliği (bonitet) gibi yetişme ortamı bileşenlerinin etkileri ve pH değişimi ile arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu maksatla 5 yükselti basamağından, 3 eğim, 4 bakı, 3 yaş, 3 kapalılık ve 5 verimlilik sınıfı gruplarından toplam 115 örnek alandan örnekleme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, liken ölü örtüsünden örneklenen 115 alanın ortalama pH değeri 4.68, en düşük 4.39 ve en yüksek 5.52 olarak tespit edilmiştir. Bakı ve yükselti gruplarına göre liken ölü örtüsünün pH değerleri birbirinden anlamlı farkla ayrılırken, meşcere özelliklerine göre farklar bulunmuş olsa da bu farklar istatistiksel bakımdan anlamlı değildir. Sonuç olarak, liken ölü örtüsünün pH’sında Karaçam ormanlarının meşcere özellikleri belirgin bir fark yaratmadığı, ancak bakı ve yükselti gibi yetişme ortamı koşullarının liken ölü örtüsünün pH’sı üzerinde çok keskin olmamakla birlikte etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Within the context of this study conducted at Alaçam Mountains located between Balıkesir – Kütahya; we intended to find out the effects of altitude, slope, aspect, stand age, canopy closure and site productivity on pH characteristics of lichen contented in forest floor and the relations between changing pH values. With this aim totally 115 sampling points were sampled from composition of 5 altitude levels, 3 slope levels, 4 main aspects, 3 age classes, 3 closure degrees and 5 site productivity levels. According to achieved results average pH value of 115 sites is 4.68 with 4.39 and 5.52 minimum and maximum ranges. pH values of forest floor lichen according to aspect and altitude differs from each other significantly while stand properties could only cause different but statistically insignificant values. As conclusion stand properties did not affect the pH of forest floor lichen nevertheless aspect and altitude have slight but significant effect.