Farklı Agrega ve Üretim Prosesleri ile Üretilen Asfalt Karışımlarının Özelliklerinin Karşılaştırılması


Sönmez İ., YILMAZ M. , TUĞRUL A.

V. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2009, ss.299-308

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.299-308

Özet

Asfalt üretiminde yapılan karışımlar, agrega ve bitümün daha önceden belirlenen oranlarda karıştırılması ile oluşturulmaktadır. İstanbul Bölgesinde asfalt üretiminde kullanılan agregalar genellikle aynı türdendir. Bu çalışma kapsamında, kireçtaşı, kumtaşı, bazalt ve doğal kumdan oluşan agregalar asfalt karışımlarında bir arada kullanılmışlardır. Hazırlanan tüm asfalt karışımlarının bitüm içerikleri, marshall stabilitesi, yoğunluk, boşluk yüzdesi, asfalt ile dolu boşluk yüzdesi ve akma değerleri tespit edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, özellikle iri agregaları bazalt olan karışımların bitüm içeriklerinin daha az, yoğunluklarının daha fazla, asfaltla dolu boşluk yüzdelerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir.  İri agregaları kireçtaşı olan karışımların ise boşluk yüzdelerinin, stabilitelerinin ve akma değerlerinin bazalt ile yapılan karışımlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Kumtaşları ile yapılan karışımlarda ise boşluk yüzdelerinin bazalt ve kireçtaşlarından yapılan karışımlara göre yüksek olmasına rağmen, stabilite ve akma değerleri hem bazalt hem de kireçtaşı karışımlarından daha düşük değerler elde edilmiştir.

Tüm veriler teknik ve ekonomik açıdan birlikte değerlendirildiğinde; iri ve ince agregası aynı kökenli olan karışımların yüksek değerler sağlamasına karşın, agrega ihtiyacının artacağı dönemlerde farklı kökenli agregaların bir arada kullanılabileceği saptanmıştır.

Mixes of the asphalt production are made by mixing the aggregates with bitumen on a predetermined ratio. Aggregates of different gradiations used in the mix during the production are desired to be the same type as much as possible. Within the scope of this study, aggregates of limestone, sandstone, basalt and natural sand are used together in asphalt mixes. In production process, coarse and fine aggregates of different sources are used together. Bitumen content, Marshall stability, density, void percentage, void percentage filled with asphalt and flow values of all asphalt mixes prepared are determined.

Study results show that, especially the mixes with coarse basalt aggregate have less bitumen content, higher density and  higher percentage of voids filled with asphalt. Mixes with limestone coarse aggregate are observed to have higher void percentage, stability and flow rates in comparison to the mixes with basalt. As for the mixes made with sandstone, although void percentages are found to be higher than the mixes made with basalt or limestone, much lower stability and flow rates then mixes with basalt as well as limestone are obtained.