Kaçak Akım Harmonik Bileşenleri Kullanılarak Bor Katkılı Polimerik Yalıtkanların Bozulma Sürecinin İncelenmesi


ERSOY YILMAZ A. , KUNTMAN A. , UĞUR M.

IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2007), Eskişehir, Türkiye

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı yüzeyde iz oluşumu test yöntemi ile yaşlandırılan örneklerin üzerinden akan kaçak akım işaretlerinden örnek yüzeyindeki bozulmaya ilişkin özelliklerin bor katkısı ile değişiminin çıkarılmasıdır. ASTM D2303 test standartına uygun olarak hazırlanan test düzeneğinde örneğin toprak elektrodunun bulunduğu noktadan alınan işaretler bilgisayar ortamına 48.000 örnek/saniye ile aktarılmıştır. Örnek üzerinden deney süresince toplanan işaretlerin Hızlı Fourier Dönüşümü (Fast Fourier Transform, FFT) alınmıştır. Bor katkısının örneğin bozulma davranışı üzerine etkisi 9. harmonik bileşenlere kadar tüm tek harmoniklerde incelenmiştir. Elde edilen deneysel bulgulardan bor katkılı örnek üzerinden alınan işaretlerin temel bileşenlerinin katkısız örneklerden alınan işaretlerin genliğinden daha az ve harmonik bileşenlerin genliğinden daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

 

The aim of this study is to investigate the degradation process of boron filled polymers using fundamental and harmonic components of leakage current. The test procedure followed the ASTM D2303 standard. During the test, 50 Hz cycles of data taken from ground electrode were acquired at a sampling rate of 48.000 samples per second. The leakage current signal was processed by the Fast Fourier Transform (FFT) technique. The effect of boron on degradation process of polymers was studied between fundamental to 9th single harmonic components. From the experimental data which was taken from borax filled polyesters have higher harmonic components and lower fundamental leakage current than the pure polyester samples.