Göç Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Süpervizyon Gereksinimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Artan T. , Özkan A. O. , Açıkgöz N., Salduz Ç.

Atlas International Refereed Journal On Social Sciences, cilt.4, ss.1099-1109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 13
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Atlas International Refereed Journal On Social Sciences
  • Sayfa Sayısı: ss.1099-1109

Özet

Bu araştırmanın amacı göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının süpervizyon ihtiyaçlarının değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında, mülteciler ve geçici koruma altında yaşayan kişilerle çalışan 17 sosyal hizmet uzmanıyla mülakat yapılmıştır. Mülakatlar yüz yüze görüşme ve telefonla görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılara açık uçlu sorular yönlendirilerek; kendilerinden süpervizyona dair düşünceleri, karşılaştıkları vakalarla ilgili ne hissettikleri; mesleki yeterlilik, vaka yönetimi gibi konularda neler yaşadıklarıyla ilgili görüşlerini paylaşmaları istenmiştir. Sonrasında mülakatlar yazıya dökülerek nitel veri analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre göç alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, mesleğe başladıkları ilk zamanlarda mesleki yeterlilik, vaka yönetim sürecindeki zorluklar, etik ikilem, profesyonel anlamda düzenli mesleki danışma imkanı bulmada zorluk gibi konularda sorunlar yaşadıkları ve bu nedenle süpervizyon desteğine gereksinim duydukları görülmüştür. Çalışma, Türkiye'de göç alanında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan meslek elemanlarının, süpervizyona duydukları ihtiyacı ortaya çıkarması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süpervizyon, Sosyal Hizmet Süpervizyonu, Göç Süpervizyonu, Sosyal hizmet