Anahtarlanmış FDAM Sürücüsü için Periyodik Uyarlamalı Kontrol: Sürekli-Zamanlı Durum


ADIGÜZEL F. , Türker T.

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK'2019), Muğla, Türkiye, 11 - 14 September 2019, ss.180-185

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.180-185

Özet

Bu çalışmada, zamanla değişen parametrik belirsizlikler varlığında fırçasız doğru akım motor sürücüleri için sürekli zamanlı periyodik uyarlamalı bir kontrol yapısı sunulmaktadır. Fırçasız doğru akım motor sürücü modeli verildikten ve akım hata dinamikleri türetildikten sonra, periyodu bilinen zamanla değişen belirsiz zıt-EMK sinyallerini dikkate alan kontrol yapısı elde edilmiştir. Sonrasında ise elde edilen
uyarlama kuralı sayısal uygulamalar için güncellenmiştir. Ayrıca, anahtarlama fenomeniyle başa çıkmak üzere, uyarlama kuralı anahtarlamayı dikkate alacak şekilde düzenlenmiş olarak verilmiştir. Önerilen uyarlamalı kontrol algoritmasının
etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek üzere çeşitli gerçekçi sayısal benzetim sonuçları sunulmuştur. 

In this paper, an periodic adaptive controller is presented in brushless direct current motor drives in the presence of time-varying parametric uncertainties in the continuous-time. After mentioning the model of brushless direct current motor drives and deriving the current error dynamics, the control structure taking uncertain periodic back-emf signals with a known periodicity into account is obtained. Then the obtained adaptation rule is updated for digital implementations. Moreover, to deal with the switching phenomenon, adaptation rule is also modified. To demonstrate its effectiveness and feasibility of the proposed adaptive controller algorithm, it is tested with various realistic numerical simulations.