Pediatrik Yaş Gruplarında Akut Ağrının Giderilmesinde Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları


Üzen Cura Ş., Oğul T. , Yılmaz Kurt F.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.49, ss.126-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 49 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Zeynep Kamil Tıp Bülteni
  • Sayfa Sayıları: ss.126-129

Özet

Bu araştırma ile Türkiye’de pediatrik yaş grupları üzerinde girişimsel ağrı kontrolüne ilişkin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) uygulamalarının kullanıldığı hemşirelik çalışmalarının sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında “tamamlayıcı tıp”, alternatif tıp”, “çocuk” ve “ağrı”, anahtar kelimeleri kullanılarak son 5 yılda (Ocak 2012–Aralık 2016), Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan ve tam metnine ulaşılan araştırmalar incelendi. İnceleme sonucunda araştırmalar arasından Türkiye’de pediatrik yaş grupları üzerinde ağrı kontrolüne ilişkin TAT uygulamalarının kullanıldığı ve hemşirelik araştırması niteliğinde olan 15 çalışma seçildi. Çalışmanın örneklemini 15 makale oluşturdu. Yapılan çalışmaların; 13’ü randomize kontrollü deneysel, 1’i randomize olmayan deneysel, 1’i ise yarı deneysel çalışma niteliğinde olduğu saptandı. Çalışmaların 14’ünde kullanılan TAT uygulamasının girişimsel ağrı üzerine etkisinin ağrıyı azaltıcı yönde olduğu, 1’inde ise ağrı üzerinde herhangi bir etkiye yol açmadığı tespit edildi. Ülkemizde, son yıllarda pediatrik yaş gruplarında ağrının azaltılmasında TAT’tan yararlanıldığı görülmesine rağmen TAT’ın daha geniş uygulama sahası bulabilmesi için kanıta dayalı çalışma sayısının artması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, çocuk, ağrı