A Report of Oral Malignant Melanoma BRAF Positive Case in a Dog


Toyga S., Öztürk Gürgen H. , Zeren E. H. , Egeden E., Calp Egeden Ö.

22. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.88-89

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88-89

Abstract

Oral malign melanoma is the most commonly diagnosed tumor in the oral cavity of dogs. Successful results for BRAF gene mutations have been achieved in human medicine in the diagnosis of this neoplasia and in targeted treatment attempts. In this case report, it is aimed to present the prognostic evaluation of the patient who was detected to be BRAF V600E immunopositive.

A ten year old male Labrador dog was brought to the clinic with the complaint of a mass in the right upper jaw. In the clinical examination, a dark necrotic mass was detected in the oral cavity, rostral part of the right maxillary alveolar process, adjacent to the lateral canine tooth. Later, the mass, which was totally extirpated, was sent to the pathology laboratory for histopathological and immunohistochemical evaluations with S-1 00, Melan-A, BRAF V600E and CD1 1 7 antibodies.

The case was diagnosed with malignant melanoma as a result of histopathological evaluation. BRAF V600E and S-1 00 immunopositivity were detected. For the patient with lymphatic involvement which was detected on computed tomography, carboplatin (90 mg / m2) chemotherapy and 6 x 6 Gy fraction dose radiotherapy were applied to delay the metastasis formation and local control of the mass was achieved.
Although the patient did not show any relapse during the postoperative period, he died within 3 months of multi-organ failure due to distant metastases.

Surgical approach, chemotherapy and radiotherapy provide benefits in the clinical evaluation of the patient in the treatment of oral malignant melanoma. As a result, it is predicted that further studies in determining BRAF gene mutations, which are among the targeted treatment options, will provide benefits to human and veterinary oncology. 

Oral malign melanom, köpeklerin ağız boşluğunda en sık teşhis edilen tümörüdür. Bu neoplazinin tanısında ve hedefe yönelik tedavi girişimlerinde, insan hekimliğinde BRAF gen mutasyonlarına yönelik başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu olgu sunumunda, BRAF V600E immunopozitif tespit edilen hastanın prognostik değerlendirilmesini sunmak amaçlandı.

On yaşlı, erkek, Labrador ırkı bir köpek sağ üst çenede fark edilen kitle şikayeti ile kliniğe getirildi. Yapılan klinik muayenede ağız boşluğunda sağ maksillar alveolar proses rostral bölümünde, köpek dişi lateral komşuluğunda koyu renkli nekroze kitle tespit edildi. Daha sonra total olarak ekstirpe edilen kitle, histopatolojik ve S-1 00, Melan- A, BRAF V600E ve CD1 1 7 antikorları ile immunohistokimyasal değerlendirmeleri yapılmak üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

Histopatolojik değerlendirme sonucu olguya malign melanom tanısı konuldu, BRAF V600E ve S-1 00 immunopozitifliği saptandı. Bilgisayarlı tomografide lenf tutulumu tespit edilen hastaya Karboplatin (90 mg/m2) kemoterapisi ve 6 x 6 Gy fraksiyon dozda radyoterapi uygulamaları yapılarak metastaz oluşumu geciktirildi ve kitlenin lokal kontrolü sağlandı. Hasta postoperatif süreçte herhangi bir relaps göstermemesine rağmen, 3 ay içerisinde uzak metastazlara bağlı çoklu organ yetmezliğinden ex oldu.

Oral malign melanom tedavisinde cerrahi yaklaşım, kemoterapi ve radyoterapi hastanın klinik değerlendirmesinde yararlar sağlamaktadır. Sonuç olarak, hedefe yönelik tedavi seçenekleri arasında yer alan BRAF gen mutasyonlarının belirlenmesinde daha fazla çalışma yapılmasının, insan ve veteriner onkolojisine fayda sağlayacağı öngörülmektedir.