Oxidant-Antioxidant Status and c-myc Expression in BPA- and DEHP-Exposed Zebra sh Embryos


Creative Commons License

ALTURFAN A. A. , Üstündağ Ü. V. , Ünal İ., Ateş P. S. , Yiğitbaşı T., Emekli- Alturfan E.

EUROPEAN JOURNAL OF BİOLOGY, cilt.76, ss.26-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 76 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: EUROPEAN JOURNAL OF BİOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.26-30

Özet

Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) is used in polyethylene terephthalate plastics and bisphenol-A (BPA) is used to make polycarbonate plastics. The health-concerning effects of DEHP and BPA indicate their potential toxic effects. The Wnt/β-catenin signaling pathway is necessary for embryonic development. The c-MYC proto-oncogene (MYC) has been identified as a Wnt/β-catenin target gene, and MYC is a transcription factor that regulates the expression of many gene products related to cell proliferation, growth, differentiation, and apoptosis. Activation and overexpression of the MYC gene has been reported in many human cancers and during tumorigenesis. The aim of this study was to investigate the relationship between oxidantantioxidant balance and c-myc in BPA- and DEHP-exposed zebrafish embryos. The real-time-polymerase chain reaction was used to determine c-myc expression. Lipid peroxidation (LPO), nitric oxide (NO) levels, and superoxide dismutase (SOD) and glutathione-S-transferase (GST) activities were determined in homogenates prepared from pooled embryo samples.
Increased expression of c-myc and decreased GST activity were observed in the BPA and DEHP groups. NO levels increased and SOD activity decreased in the BPA group, whereas LPO increased in the DEHP group. Disruption of oxidant-antioxidant balance in DEHP- and BPA-exposed zebrafish embryos was associated with increased c-myc expression and may be an important mechanism for the toxic effects of these chemicals.

Polietilen tereftalat plastiklerde Di- (2-etilheksil) -ftalat (DEHP), polikarbonat plastiklerin yapımında bisfenol-A (BPA) kullanılır. DEHP ve BPA'nın sağlıkla ilgili etkileri potansiyel toksik etkilerini göstermektedir. Wnt / β-catenin sinyal yolu, embriyonik gelişim için gereklidir. C-MYC proto onkojeni (MYC), bir Wnt / p-katenin hedef geni olarak tanımlandı ve MYC, hücre çoğalması, büyümesi, farklılaşması ve apoptozis ile ilgili birçok gen ürününün ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. MYC geninin aktivasyonu ve aşırı ekspresyonu birçok insan kanserinde ve tümörijenezi sırasında bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı BPA ve DEHP maruz kalan zebra balığı embriyolarında oksidantantioksidan denge ile c-myc arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. C-myc ekspresyonunu belirlemek için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanıldı. Lipid peroksidasyon (LPO), nitrik oksit (NO) seviyeleri ve süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon-S-transferaz (GST) aktiviteleri, havuzlanmış embriyo örneklerinden hazırlanan homojenatlarda belirlendi.
BPA ve DEHP gruplarında artmış c-myc ekspresyonu ve azalmış GST aktivitesi gözlendi. BPA grubunda NO seviyeleri arttı, SOD aktivitesi azalırken DEHP grubunda LPO arttı. DEHP ve BPA'ya maruz kalan zebra balığı embriyolarında oksidan-antioksidan dengesinin bozulması, artan c-myc ekspresyonu ile ilişkiliydi ve bu kimyasalların toksik etkileri için önemli bir mekanizma olabilir.