The Role Of The Demographic Factors In Forming of Acceptance Beliefs of Information Technologies


Tarcan E., VAROL E. S. , Toker B.

Management and Education, cilt.6, no.1, ss.115-125, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Management and Education
  • Sayfa Sayıları: ss.115-125

Özet

Bu çalışma, cinsiyet, yaş ve akademik ünvan değişkenlerinden oluşan demografik faktörlerin subjektif norm (SN) ve kolaylaştırıcı faktörler (FC) dış değişkenleriyle genişletilmiş TAM değişkenleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırma analizleri için Türkiye’deki üniversitelerdeki 510 akademisyenden web tabanlı olarak sağlanan veri kullanılmıştır. Bu veri teknoloji kabulü konusunda yapılmış önceki çalışmamızdan sağlanmıştır. Araştırma sonuçları bilgi teknolojilerinin kabulünün  tahmininde ve açıklanmasında kullanılan genişletilmiş TAM değişkenleri üzerinde demografik faktörlerin kısmi etkisini teyit etmiştir. Bu çalışma sonuçları daha iyi bir bilgi teknolojileri kabul süreci oluşturlması için yöneticiler tarafından kullanılabilir.       

This study examines the influence of the demographic factors including gender,
age and academic title on the constructs of the Technology Acceptance Model (TAM)
extended with subjective norm (SN) and facilitating conditions (FC) using as external
variables. For the research analyses, it was used webbased data collected from 510
academicians in the universities of Turkey. This data were drawn from our previous field
survey on the acceptance of the technology. Test results confirm that demographic differences partially have an important on the factors of the extended TAM used in predicting and explaining the acceptance of the information technology (IT) systems. This study may be a helpful tool to the managers in performing a better IT acceptance process.