Türkiye’nin Orman Karbon Piyasasına Girişinin Hukuksal Ekseni


GÜNEŞ Y.

Ağaçlandırma Karbonu, HÜMA ÜLGEN, Editör, Dönmez Ofset – The British Institute Of Archaeology At Ankara, Ankara, ss.22-56, 2013

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Dönmez Ofset – The British Institute Of Archaeology At Ankara
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.22-56
  • Editörler: HÜMA ÜLGEN, Editör

Özet

Doğa Koruma Merkezi doğa koruma ve doğal kaynakların

sürdürülebilir kullanımı ile ilgili dünyadaki yeni uygulamaları ve

teknikleri Türkiye’ye getirmek için çalışan bir kurumdur. Doğa koruma

alanında birçok konuda olduğu gibi orman karbonu ve özellikle

ağaçlandırma karbonu konusunda ilgili kurumlarla işbirliği içinde

gerekli adımların atılması konusunda çalışmaktadır. Önümüzdeki

dönemde de karbon salımının azaltılması, yutak alanların artırılması,

iklim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda çalışmalarımız devam

edecektir.

Karbon ile ilgilenirken konunun soysal ve çevresel yönlerini de

unutmamak gerekir. Özellikle karbon yutak alanlarının artırılması

gibi çalışmalarda biyolojik çeşitliliğe zarar verecek uygulamalardan

kaçınılmalıdır. Bilindiği gibi her ağaçlandırma doğa açısından faydalı

olmayabilir. Karbon faydasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik yönünden

de olumlu olması açısından DKM ağaçlandırma karbonu konusunda

çalışmaya başlayacak olan kurumlara yerinde öneriler getirmeyi

amaçlamaktadır. Doğru tür kompozisyonu seçiminden doğru alan

seçimine kadar birçok konu hem ağaçlandırmanın başarısı hem de

ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından son derece önemlidir. Doğa

Koruma Merkezi’nin Türkiye’de ağaçlandırma karbonu konusuna

yapılacak olan çalışmaların biyolojik çeşitlilik gözeterek geliştirilip

uygulanmasını sağlamayı ve bu yönde sağlam bir altyapı geliştirmeyi

amaçlamaktadır.

Bu süreçte bize destek olan ve bizimle beraber çalışan kurumların

katkısı hayati önem taşımaktadır. İngiliz Büyükelçiliği Refah Fonu’na

finansal desteklerinden dolayı, Orman Genel Müdürlüğü’ne bu yolda

ilerlememizi sağlayan uzman desteklerinden dolayı, ClearSky Climate

Solutions’a karbon konusunu ormanlar özelinde daha iyi algılamamız

açısından verdikleri teknik destekten dolayı, Birleşmiş Milletler

Kalkınma Programı’na konuyu diğer projelerindeki bilgi ve deneyimleri

doğrultusunda zenginleştirdiklerinden dolayı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan

Boru Hattı Şirketine çalışmalarımıza sağladıkları destekten dolayı

teşekkür ederiz.