Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme


Balıkçı A. , Türkoğlu M. E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.21, ss.356-377, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 21
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26466/opus.616851
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.356-377

Özet

Değişimin yaşandığı alanlardan birisi eğitimdir. Eğitimde değişim zaman zaman eğitim politikalarına

ve politikaların yapıldığı teşkilat yapılarına da yansımaktadır. Araştırmanın amacı, eğitim politikalarının

önemli bir aktörü olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısındaki değişimi

karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemine dayalı içerik analizi

yapılmıştır. İçerik analizinde üç yasal metin veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bunlar Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi . Araştırmada, üç tema, yedi kategori ve yirmi altı alt kategorinin ortaya çıktığı görülmüştür.

Araştırma sonucuna göre, Milli Eğitim Bakanlığı merkezi yapısını devam ettirmektedir.

Değişimler hem şekilsel hem de içeriksel-yapısaldır. Her üç metnin ortak ve farklı yönleri bulunmaktadır.

Her üç metinde de, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde merkez teşkilatının açıklanması bakanlık teşkilat

yapısı içinde merkez teşkilatının odak yapı olduğunu göstermektedir. Teşkilat yapısı içinde en önemli

değişikliğin Talim ve Terbiye Kurulu ile onun sekreteryalığını yaptığı Milli Eğitim Şurası’nda

görülmektedir. Araştırmanın son bölümünde önerilere yer verilmiştir.