Antik Yunan Dünyasında Bir Kadın Olarak Sappho’nun Yeri


Creative Commons License

Şar İşbilen E. , Çığır Dikyol D.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.147-161, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.147-161

Özet

Bu çalışma, antik dönemin en ünlü kadın şairi Sappho’nun cinsiyeti bağlamında Yunan dünyasındaki yerini ele almayı amaçlamıştır. Zira, Antik Yunan’da kadınların kamu alanlarının dışında tutulduğu bilinmektedir. Kadının toplumdaki yerini sınırlandıran bu koşullar altında, eğitimli ve toplum hayatında etkin kadınların ortaya çıkmasının oldukça zor olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple, Sappho gibi iyi eğitim almış entelektüel bir kadının, Arkaik Dönem içerisinde izinin sürülebilir olması, eğitim tarihi ve kadın çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Peki Sappho yaşadığı dönem ve coğrafya için gerçekten bir istisna mıdır? Yoksa doğup büyüdüğü Lesbos, Anadolu’daki diğer polis’lere benzer şekilde, Yunan anakarasında kadına karşı geliştirilmiş katı tutumdan farklı bir bakış açısına mı sahiptir? Bu sorular ekseninde, bir kadın olarak Sappho’nun hayatı, Atina hegemonyası öncesi Ege dünyasındaki kültürel geçmişe ışık tutmaktadır.

This study aimed to discuss the position of the most famous female poet Sappho in the Greek world in connection with gender. Because it is known that in Ancient Greece, women were kept out of public places. Under these conditions that limit the space of women in society, it would not be wrong to think that it is quite difficult to see educated and active women in society. For this reason, it has a great importance in terms of education history and women’s studies, as a well-educated, intellectual woman like Sappho can be traced during the Archaic Period. Is Sappho really an exception for the period and geography she lived in? Otherwise, does Lesbos, where she was born and raised, has a different perspective from the strict attitude towards women developed in the Greek mainland, similar to the other city states in Anatolia? In the context of these questions, Sappho's life as a woman, enlightens the cultural past in the Aegean world before the hegemony of Athens.