Dünyada ve Türkiye'de Psikotarihin Akademik Yansımaları


Öztürk E. , Çalıcı C.

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.86-89, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.86-89
  • Editörler: Erdinç Öztürk, Editör

Özet

Psikotarih kavramı ilk kez ünlü yazar Isaac Asimov'un "Vakıf" isimli üçleme eserinde yer alan Hari Seldon isimli matematikçi tarafından insan eliyle yaratılan medeniyetin geleceğini öngören bir kurgu bilim olarak ortaya çıkmıştır. Psikotarih disiplininin uluslararası akademik camiada tanınırlığı, kabulü ve kurumsallaşma sürecinde Llyod DeMause'un çok önemli bir rolü vardır. Psikotarihin ne olduğu sorusunu DeMause oldukça yalın ama bir o kadar da işlevsel bir tanım ile "Psikotarih tarihsel motivasyon bilimidir, ne eksik ne de fazla." şeklinde yanıtlamıştır. Psikotarihçi Rudolph Binion'un sıklıkla vurguladığı gibi, psikotarihi yaklaşım klinik uygulamadan değil, öncelikle ve temel olarak tarihsel gözlemden türetilen nev-i şahsına münhasır bir alandır. Daha resmi bir tanımda Beisel'e göre ise, psikotarih bireysel ve grup davranışlarını geçmiş ve şimdiki zamanı açıklamaya yardımcı olmak için psikoloji biliminin bulgu ve yöntemlerinin sistematik bir biçimde uygulanmasıdır. Bu makale psikotarihin akademik bir disiplin olarak özgünlüğü, temel bakış açısı ve faaliyetlerinin dile getirilmesini amaçlamaktadır. Yazıda Psikotarih Dergisi ve Uluslararası Psikotarih Derneği'nin genel bir tanıtımının ardından, ülkemizde son yıllarda psikotarih konusuna artan ilgi ile bu konuda gerçekleştirilen akademik ve bilimsel girişimlerden söz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikotarih; psikoloji; tarih; adli bilimler

The concept of psychohistory first emerged as a fiction science which predicted the future of civilization created by human beings by the famous mathematician Hari Seldon in the trilogy of the famous author Isaac Asimov. Llyod DeMause has a very important role in the recognition, acceptance and institutionalization process of the discipline of psychohistory within the international academic community. With his quite simple but functional definition DeMause declares that, 'Psychohistory is the historical motivational science, neither missing nor more.' As psychohistorian Rudolph Binion frequently emphasizes, the psychohistorical approach is not exclusively from clinical practice, but primarily from the historical observation. In a more formal explanation Beisel emphasized that, psychohistory is a systematic application of the findings and methods of psychology in order to help explaining past and present individual and group behaviors. This article aims to express the authenticity, core point of view and activities of psychohistory as an academic discipline. In the article, after a general introduction of Journal of Psychohistory and International Psychohistory Association, the increasing interest in the issue of Psychohistory in our country and academic and scientific initiatives on this subject in recent years are mentioned.

Keywords: Psychohistory; psychology; history; forensic sciences