Orman Hukuku


GÜNEŞ Y.

Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2019

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitabı yazmaktaki amacım, orman hukuku konusunda mevcut bir doktrin boşluğunu doldurarak, başta hukuk insanları olmak üzere, ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmaktır.

Orman hukuku bir anlamda ormanların hukuku olmakla birlikte orman kaynakları ile bağlantılı olan, yolu bir şekilde kesişen herkesin ve herşeyin hukukudur.

Orman hukuku konusunda, kanun şerhi ve mahkeme içtihatlarını referans alan birçok kitap vb. yayımlanmış ise de esaslı ve kapsamlı bir doktrin kitabı henüz yayımlanmış değildir kanaatimce. Bu nedenle, mevcut boşluğu dolduracağını düşündüğüm için bu kitabı yazmaya çalıştım.

Şüphesiz bir çok noktadan uygulamaya ve özellikle Yargıtay içtihatlarına aykırılık teşkil eden birçok fikre bu kitapta yer verilmiştir. Bunun nedeni ise, bahsi geçen uygulama ve içtihatların sorunları çözmede yetersiz kaldığını düşünmemden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Kadastro Kanununa göre, tapulu taşınmazlar için vatandaşa getirilen 10 yıllık dava açma süresi sınırlamasının Devlet için getirilmemiş olması kanaatimce mevcut sorunları daha da ağırlaştırmaktadır, özellikle mülkiyet hakkına güven prensibini tehlikeye attığı için.

Bu eser, yaklaşık 30 yıllık bir birikimin ve meslek tecrübesinin bir ürünüdür. Bu yönüyle de önemli bir çalışma olduğu kanaatindeyim.

Eserin hazırlanmasında doğrudan yada dolaylı olarak emeği geçen, dipnot ve referans listesinde yer verdiğim tüm eser sahiplerine, içtihatların ortaya çıkmasında emeği geçen tüm yargı mensuplarına ve ormancılara, kısaca arazi ve orman mülkiyeti probleminin ülkemizde artık tarihe karışması için fikir üreten, emek sarfeden herkese içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu kitabı, mülkiyeti temel bir hak olarak kabul eden herkese ithaf ederim.