Erk, M., Dursun, Ş., Terzioğlu, M., Candan, G. ve Gürocak, B.: Solunum yetersizliği olan hastalarda glikozillenmiş hemoglobin ile pulmoner fonksiyon testleri, kan gazları, asit-baz denge parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi


BURÇAK G.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Eylül 1988

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye