Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öz-Yeterlilikleri ile Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi


MUTLU BAYRAKTAR D. , YILMAZ Ö.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 October 2017, cilt.1, no.1, ss.89

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.89

Özet

Programlama becerisi, üst düzey problem çözme becerileri gerektirmektedir. Bu sebeple, öğrencilerin programlama performanslarını etkileyen faktörler literatürde sıkça araştırılan bir konu olmuştur. Becerilerin yanı sıra, kazandıkları deneyimler de programlama performanslarını etkilediği için üst düzey problem çözme becerileri ile birlikte ön deneyimleri de etkili olmaktadır. Bu bilgiler ışığında, araştırmanın genel amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve programlama öz-yeterlilik algıları arasındaki ilişkiyi ön deneyimleri kapsamında incelemek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 2016-2017 öğretim yılı Güz Dönemi’nde İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 54 birinci ve 34 dördüncü sınıf öğrencisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarına “Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” ve “Programlama Öz Yeterlilik Algısı Bağlamında Değerlendirilmesi” ölçekleri uygulanmıştır. Elde edilen puanlara göre, çalışma grubunun programlama öz-yeterlilikleri ile eleştirel düşünme eğilimi puanları arasında pozitif, düşük ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişki, dördüncü sınıf öğrencilerinde pozitif ve orta düzeydedir. Diğer sonuçlara bakıldığında, öğretmen adaylarının programlama öz yeterliliklerinin mezun oldukları lise türüne ve sınıf düzeylerine bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre eleştirel düşünme becerilerinin daha yüksek olduğu sonuçlar arasındadır. Çalışmanın sonuçlarına bakılarak, Bilişim Teknolojileri konusunda eğitim alan öğrencilere; eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek, müfredata uygun hazırlanmış bir ders ya da konuda eğitim imkanı sağlanması önerilmektedir. 

Keywords: Programlama öz-yeterliliği, eleştirel düşünme becerileri, bilişim teknolojileri öğretmen adayları