THE FACILITIES OF USING RECYCLED WOOD COMPOSITE MATERIALS IN URBAN LANDSCAPE DESIGN FOR LIVABLE CITIES


İLKE E., İLKE V. , CANDAN Z. , AVCI E. , GÖNÜLTAŞ O.

25th International Building & Life Congress ‘Liveable Cities’, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, ss.626-627

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.626-627

Özet

Geri dönüştürülen atık malzemelerin donatı elemanları olarak kentsel ortama yeniden kazandırılması, kentsel yaşam döngüsünün devamlılığı için zorunludur. Bu nedenle, ahşap atık olarak karşımıza çıkan malzemeler kompozit malzemeye dönüştürülmekte ve bu malzemelerin pek çok alanda kullanımı söz konusu olmaktadır. Ahşap kompozit malzemeler, masif ahşap malzemeye alternatif olarak geliştirildiği için doğanın korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Kompozit malzeme olarak değerlendirilen ahşap atıklarını; atık mobilyalar, mobilya sanayi atıkları (odun atıkları, kaplama parçaları ve talaş atıkları) oluşturmaktadır. Ayrıca, biyoatık olarak nitelendirilen bahçe ve parklardan çıkan budama ve kesme vb. bakım faaliyetleri ürünleri ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan bambu, buğday samanı, mısır sapı, pamuk atıkları, kabukları ve pirinç kabuğu vb. lingoselulozik atıklar kompozit malzemeler üretmek için kullanılır olmuştur. İnsanlar 8-10 yıl içinde ev veya ofis mobilyaları değiştirdikleri için yaşam döngüsünden sonra, bunlar katı atık olarak nitelendirilir. Ömrünü tamamlamış ahşap malzeme kaynaklı mobilyalar çöpe, boş arsalara ve sokaklara rastgele atılmaktadır. Mobilyalar formaldehit içeren ahşap veya ahşap bazlı panellerden elde edildiği için, katı atık olarak yakıldıklarında olumsuz çevre koşullarına neden olmaktadır. Bu nedenle, kentsel peyzaj tasarımının ihtiyaç duyduğu kompozit malzemelerin üretiminde ahşap atıkların kullanılması, sürdürülebilir çevre yönetimi için büyük önem taşımaktadır. Ahşap kaynaklı atıkların geri dönüşümüyle elde edilen kompozit malzemeler, her türlü peyzaj uygulamalarında kullanılabilinir. Ahşap kompozit malzeme kentsel peyzaj düzenlemelerinde zemin oluşturmada, mekana boyut kazandırmada, mekanı örtmede ve donatmada kullanılabilinir. Bunun yanısıra, yeşil altyapı (green infrastructure) uygulamalarında filtreleme elemanı; peyzaj onarımı uygulamalarında şev tutma, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, iklimsel koşullara karşı koruyucu ve bitkisel materyal üretiminde üretim ortamı olarak kullanılabilinirler.

Kullanılmış mobilyanın geri dönüşümü ile doğal kaynakların yenilenebilir kullanımını sağlamak amacıyla, bu çalışmada bir organizasyon modeli ortaya konulmuştur. Çalışmada ahşap kaynaklı atıklar için bir geri dönüşüm modeli önerilmekte ve katı atık yönetimi ve peyzaj tasarım uygulamaları bütünleştirilmektedir. Geri kazanılabilir malzeme olarak, kompozit materyal üretiminde kentsel kaynaklı ahşap atıkların kullanımında oluşacak olan yeniden kazanım modeli, atığın kaynağından başlayan bir yol izleyerek, kentsel peyzaj çalışmalarında son ürüne dönüşecektir. Bu çalışmanın sonucunda kentsel katı atık yönetimi ve kentsel peyzaj tasarım bütünleşmesi, yerel yönetimler için kılavuz olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Ahşap kompozit, Kentsel Peyzaj Tasarımı.

Regaining of recyclable waste materials as urban equipment is necessary for the continuity of urban life cycle. Therefore, the wood waste materials have been transformed to wood composed material to use in many fields. Because wood composite material has developed as an alternative to solid wood materials, it contributes protecting natural resource.

The wood wastes as considered composite materials contain furniture wastes, wood works industrial wastes (wood waste, wood dust, veneer parts, etc.). Also, the biowastes derived from  pruning and cutting wastes in green areas and different agricultural wastes such as bamboo, wheat straw, corn stalk, cotton waste, bark, and rice husk etc. lingoselulozik biomaterials have been used to product composite materials.  Because people change home or office furniture in 8-10 years, these furniture are considered as waste. The expired furniture’s, derived from wood materials, have been throw away garbage, urban voids, and streets. When furniture wastes, composed of wood or wood based panels, which include formaldehyde, cause negative environment conditions. Thus, usage of wood wastes in manufacturing composite materials, which are needed for urban landscape design, has great importance in protecting natural resources. The composite materials, gained from recycled wood wastes, can be used in all kind of landscape practices. The wood composite materials can be used in urban landscape for constituting the ground, giving the space dimension, covering and furnishing the space. These materials can be also used in green infrastructure practices as filter, in landscape restoration as slope stabilizer, fertilizing, protective for disease and pest, and in plant production as generation environment.

In this study, an organization model was introduced to provide renewable use of natural resources with recycling used furniture. We have proposed a recycle model for wood based waste and we have integrated waste management to urban landscape design practices The recycling model, which consists in use of manufacturing composite material as a recyclable material, will turn into final product in urban landscape design practices by following a way that begins from source of the wastes. The finding and result of this study will be guide for local governments in integration of urban solid waste management and urban landscape design.

Keywords: Wood Composite, Urban Landscape Design