Öğretim Elemanları Gözüyle Lisans Eğitim - Öğretimine Bakış: (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Örneği)


Creative Commons License

GEDİK T., ÇİL M., SEVİM KORKUT D., AKYÜZ K. C. , KOÇ K. H. , BEKAR İ., et al.

ERPA2019 International Congresses on Education, Sakarya, Türkiye, 19 - 22 June 2019, ss.109-115

  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.109-115

Özet

Çalışma ile orman endüstri mühendisliği eğitim-öğretim müfredatları öğretim elemanları gözüyle analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında veri elde etmek için öğretim elemanlarına yönelik bir anket formu
hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu 2 bölüm, 29 soru ve 62 yargıdan oluşturulmuştur. Kullanılan anket
formunda öğretim elemanları ile ilgili bazı demografik özellikler sorgulanmış, öğretim elemanlarının ders
verme etkinliğini nasıl yaptıkları ve daha iyi olması için neler yapılması gerektiğine dönük sorulara yer
verilmiştir. Ayrıca kullanılan anket formunda verilen eğitim öğretimde teorik/pratik uyumunun nasıl
sağlandığı da ele alınmıştır. Çalışma kapsamında 12 farklı üniversitede çalışan 176 akademik personelden
54’üne ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcı öğretim elemanları sınıfların kalabalık olmasından dolayı
dersleri etkin bir şekilde veremediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcı akademisyenler öğrenciler
arasında bilgi düzeyi farklılıklarının olmasından, sınıfların fiziksel alt yapısının yetersiz olmasından, ders
yüklerinin fazla olmasından ve verilen dersin haftalık ders saatinin az olmasından dolayı eğitim öğretimi iyi
veremediklerini ifade etmişlerdir.