A Qualitative Study Of Facilities And Their Environmental Performance


Tarcan E., VAROL E. S. , Ateş M.

Management Of Envıronmental Qualıty: An Internatıonal Journal, cilt.15, no.2, ss.154-173, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 15
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Management Of Envıronmental Qualıty: An Internatıonal Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.154-173

Özet

İyi yönetilen, yüksek verimlilik ve konfor düzeylerine sahip olan bina ve tesislerin, çalışanların ve dolayısıyla işletmelerin performansları üzerine anlamlı bir etkileri vardır. Bina performans düzeylerinin ölçülmesinde, iç hava kalitesi, aydınlatma, ergonomi, ses, ve sağlık şikayetleri ölçekleri yaygın olarak kullanılan değişkenlerdir. Araştırma modeli, farklı sınıflara ait 25 hastanede, 362 cevaplayıcından toplanan verilere dayanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçları, bina konfor düzeyinin, çalışanların sağlık şikayetleri ve bina genel yeterlilik düzeyleri hakkındaki tutumlarının açıklanmasında kullanılabileceğini göstermiştir. Hastane sahipliği kriterine göre sınıflandırılmış hastane gruplarının bu tutum değerleri, birbirlerinden anlamlı şekilde farklılık göstermektedir.

Improving indoor environmental conditions and, thus, health standards will have a direct impact on the performance of the employees and, thus, organisations and on the wealth of the community. The indoor air quality, lighting, ergonomics, acoustics and health complaints scales are widely used to determine building performance levels. The research model was tested using responses from 362 employees in 25 diverse hospitals. The results indicate that building comfort level assessments play a critical role in influencing the health complaints and building general sufficiency level judgements of the employees. These judgements differ from each other for the hospital groups classified according to the ownership criteria. This study wig support a better evaluation of development policies of workplace environmental conditions by managers.