Türkiye’de COVID-19 Salgını: Kriz Yönetiminde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin Faaliyetleri


Creative Commons License

Baykal Ü. , Türkmen E., Alan H. , Yılmaz Başulaş Ç., Göktepe N., Gümüş E., ...Daha Fazla

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.290-293, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5222/head.2020.36024
  • Dergi Adı: Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.290-293

Özet

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı saran COVID-19 salgını sağlık bakım hizmetlerinde hemşireliğin gücü ve önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu derlemede, yönetici hemşirelerin tüm ekipleriyle birlikte verdikleri mücadelede yaşadıkları deneyimlerin ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin meslektaşlara destek çabalarının aktarılması amaçlanmıştır. Sağlık kurumlarında hemşirelik hizmetlerinin güçlendirilmesi bu ve gelecek her türlü krizin daha başarılı atlatılmasına ve toplumumuzun hak ettiği daha iyi sağlık bakımını verme çabalarımıza katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: COVID-19; hemşirelik; mesleki örgütler; salgın; yönetici hemşireler

The COVID-19 epidemic, which emerged in December 2019 and rapidly circled the globe, once again demonstrated the power and importance of nursing in healthcare services. This review aimed to convey the experiences of nurse managers in their struggle with their teams and the efforts of the Nurse Managers Association to support the profession. Strengthening nursing services in healthcare institutions will contribute to our successful efforts to overcome the pandemic and any future crisis and to provide better healthcare that our society deserves. Keywords: COVID-19; nursing; professional association; outbreak; nurse managers.