Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştiriminde Uygulama Boyutu


CANGİL B.

II Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, ss.368-373

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.368-373

Özet

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİMİNDE UYGULAMA BOYUTU

 

     Özet:

 

     Bilindiği gibi 1997-1998 öğretim yılında uygulanmaya başlayan Sekiz Yıllık Zorunlu İlköğretim Programına sınıf ve branş öğretmeni yetiştirmek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 1996 yılında başlatılmış olan Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde öğretmen yetiştirme görev ve sorumluluğu daha önceki yıllardaki uygulamalardan farklı olarak        ( Fen ve Edebiyat Fakültelerini öğretmen yetiştirme programlarının dışında tutulmasıyla ) Eğitim Fakültelerine verilmiştir.

 

     Eğitim Fakültelerinin sözü edilen yeni yapılanma doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulunca öngörülen lisans ve lisansüstü düzeyindeki programları 1998-1999 Öğretim Yılı’nda büyük ölçüde uygulanmaya başlamıştı. Nitelikli öğretmen yetiştirmenin en önemli koşullarından birisi olan okul uygulamaları, uygulanmaya başlanan yeni lisans programında yer alan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri ile karşılanmaktadır.

 

     Anabilim Dalımızda 1998-1999 Öğretim Yılı’nda ilk kez uygulanan Okul Deneyimi I dersleri belirlenen uygulama okullarında gerçekleştirilmiştir.

    

     Yukarıda adı belirtilen çalışmada somut verilere dayanılarak nitelikli yabancı dil öğretmeni yetiştirme yönünde Okul Deneyimi I dersinin katkılarını irdeleyen değerlendirmeler yapılacaktır.