Kitosan-Gümüş nanotaneciklerinin dezenfektan olarak üretimi ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi


Creative Commons License

YAŞAR M. , DİLAVER E.

Other, pp.46, 2011

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2011
  • Page Numbers: pp.46

Abstract

In this study the antibacterial properties of a novel chitosan- Ag-nanoparticle composite
was investigated.
Chitosan–AgNp composite was synthesized by adding AgNO3 and NaOH solution to
chitosan solutions, by constant stirring at 95 °C. Different concentration (0,02 M, 0,04
M and 0,06 M ) of AgNO3 had been used for synthesis. Chitosan–AgNp composite was
characterized by using TEM (Transmission electron microscopy), Infrared (IR), X-ray
Diffraction (XRD) and Ultraviolet (UV).
Escherichia coli (ATCC 25922), Acinetobacter baumannii (ATCC 19606),
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Enterococcus faecalis (ATCC 29212),
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)
were used for test the bactericidal efficiency of a novel synthesized chitosan–Agnanoparticle
composite. The biological activity was determined as the minimum
inhibitory concentration (MIC) of the composite.
The composite was found to have significantly higher antimicrobial activity than its
components at their respective concentrations. The presence of a small percentage of
metal nanoparticles in the composite was enough to significantly enhance antibacteriyal
activite as compared with that of non-processed chitosan. In addition, the concentration
of silver in the composite antibacterial activity increases with increasing particle
dimension in question.

Bu çalışmada kitosan-gümüş nanotanecik kompozitinin antibakteriyel etkinliği
incelenmiştir.
Kitosan-gümüş nanotanecik kompoziti, 95 oC ‘de kitosanın NaOH çözelti ortamında
AgNO3 çözeltisiyle karıştırılmasıyla elde edilmiştir. 0,02 M, 0,04 M ve 0,06 M AgNO3
kullanılarak farklı gümüş konsantrasyonlarına sahip kitosan-gümüş nanotanecik sentezi
yapılmıştır. Daha sonra Geçirgen Elektron Mikroskobu (Transmission electron
microscopy, TEM) , Ultraviyole (UV) Spektrometresi, X-Işını kırınım cihazı (X Ray
difraktogramı (XRD)) ve Infrared (IR) Spektrometresi kullanılarak, kitosan-gümüş
nanotanecik kompozitinin yapısı tanımlanmıştır.
Yeni sentezlenmiş kitosan-gümüş nanotanecik kompozitinin antibakteriyel etkinliğinin
testi için Escherichia coli (ATCC 25922), Acinetobacter baumannii (ATCC 19606),
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Enterococcus faecalis (ATCC 29212),
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)
bakterileri kullanılmıştır. Minimum inhibitör konsantrasyonu (Minimum Inhibitory
Concentration, MIC) ile kompozitin biyolojik aktivitesi belirlenmiştir.
Yapılan çalışmada, aynı konsantrasyonlardaki bileşenlerin, kompozit oluşturduklarında
tek başlarına olduklarından daha fazla antibakteriyel aktiviteye sahip oldukları
bulunmuştur. İşlenmemiş kitosana göre, antibakteriyel aktiviteyi önemli ölçüde
arttırmak üzere kompozit içindeki metal nanotaneciklerin küçük bir yüzdesinin
varlığının yeterli olduğu saptanmıştır. Ayrıca kompozit içindeki gümüş konsantrasyonu
arttıkça tanecik boyutuyla birlikte antibakteriyel aktivitede de artışlar söz konusudur.