BARTONELLA VİNSONİ SUBSP. BERKHOFFİ’NİN KAN KÜLTÜRÜ İLE İSTANBUL’DAKİ BARINAK KÖPEKLERİNDE TARANMASI


Çelebi B., KOENHEMSİ L. , Taylan Özkan A., GÖNÜL R. , OR M. E.

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, vol.66, no.3, pp.95-99, 2009 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 66 Issue: 3
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.95-99

Abstract

Objective: Bartonella vinsoni subsp. berkhoffii which has zoonotic character may cause mainly endocarditis and other symptoms in dogs. This study was conducted to determine the existence of B.vinsonii subsp. berkhoffii in dogs living in the shelters of İstanbul city.

Method: Blood samples taken from 100 dogs in three different shelters were inoculated on brain heart infusion agar (BHI) enriched with 5% rabbit blood plate and were incubated in microaerophilic environment. Bacteria growth was assessed according to growth time, colony morphology and biochemical characteristics.

Results: Thirty one of the 100 blood culture sample taken cannot be evaluated because of the contamination. Bartonella spp. was unabled to generate at 69 samples which were taken for assessment.

Conclusion: In this study, although the presence of B. vinsoni subsp. berkhoffii could not be determined in sheltered dogs of İstanbul, because of zoonotic potential of bacteria, further investigations are needed.

Amaç: Bartonella vinsoni subsp. berkhoffii zoonotik potansiyele sahip olup, köpeklerde endokardit başta olmak üzere çeşitli semptomlara yol açmaktadır. Bu çalışma, İstanbul’daki barınak köpeklerinde B. vinsoni subsp. berkhoffii’nin varlığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Üç farklı köpek barınağındaki 100 köpekten alınan kan örnekleri, tavşan kanlı beyin kalp infüzyon agara inokule edilerek mikroaerofilik ortamda inkübe edilmiştir. Kültürdeki üremeler, üreme zamanı, koloni morfolojisi ve biyokimyasal özelliklerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Alınan 100 kan örneğinin 31’inin kan kültürü kontaminasyona bağlı olarak değerlendirilememiştir. Değerlendirmeye alınan 69 örnekte ise Bartonella spp. üremesi gözlenmemiştir.

Sonuç: Bu çalışmada İstanbul’daki barınak köpeklerinde B. vinsoni subsp. berkhoffii’nin varlığı belirlenememesine karşın bakterinin zoonotik potansiyeli nedeniyle daha ileri incelemeler yapılması gerektiği düşünülmektedir.