SİVAS DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI BEZEMELERİ


Creative Commons License

Özkul K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF VOLGA - URAL ANDTURKESTAN STUDIES (IJVUTS), cilt.2, ss.56-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF VOLGA - URAL ANDTURKESTAN STUDIES (IJVUTS)
  • Sayfa Sayısı: ss.56-81

Özet

Bin yıllık Anadolu İslam medeniyetinin taş kubbeli mührü olarak adlandırdığımız Sivas Divriği
 Ulu Cami ve
Darüşşifası, taşın
,
sonsuz mana ve figürlerden oluşarak zarafete dönüşmüş halidir. Dışarıdan bakıldığında on ikidilimli ve her bir dilimi üçgen konik olarak mihrap önüne denk gelen taş kubbesi ve darüşşifadaki türbe üzerin
debulunan
taş
konik kubbesi ile
dikkat çekmektedir. Eser, dört taç kapısı olan ve her bir kapısının üzerinde bulunandesenler ve anlamları ile taş oymacılığında son noktayı koymuş muhteşem bir yapıdır. Divriği Ulu Camii v
e
Darüşşifa olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen büyük bir külliyedir.Birbirinden güzel ve eşsiz taş
 bezemeleri simetrik olarak
görünse de her biri farklıdır ve tektir. Yapı AnadoluSelçuklu döneminde bitişik nizamda yapılmış, bir kadın ile erkeğin yaptırdığı eşsiz
 bir eser
dir. Ayrıca mimarıAhlatlı Hürrem şahın yapmış olduğu tek 
 eser olarak da
tarihe geçmiştir.
 Bu
çalışmada taş işlemelerinde bulunan birbirinden farklı, eşsiz ve hala sırları çözümlenememiş ve bu sır 
la
rını korumaya devam eden
Di
vriği Ulu Camive Darüşşifanın dört
 
ana kapısı üzerindeki
bezemeler, bezemelerden akseden
gölgeler, cami kısmında vedarüşşifa kısmında kullanılmış olan semboller, simgeler, figürler ve anlamları üzerinde araştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Sivas, Divriği, Ulu Cami, Darüşşifa, Taş Bezeme.
Bin yıllık Anadolu İslam medeniyetinin taş kubbeli mührü olarak adlandırdığımız Sivas Divriği
 Ulu Cami ve
Darüşşifası, taşın
,
sonsuz mana ve figürlerden oluşarak zarafete dönüşmüş halidir. Dışarıdan bakıldığında on ikidilimli ve her bir dilimi üçgen konik olarak mihrap önüne denk gelen taş kubbesi ve darüşşifadaki türbe üzerin
debulunan
taş
konik kubbesi ile
dikkat çekmektedir. Eser, dört taç kapısı olan ve her bir kapısının üzerinde bulunandesenler ve anlamları ile taş oymacılığında son noktayı koymuş muhteşem bir yapıdır. Divriği Ulu Camii v
e
Darüşşifa olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen büyük bir külliyedir.Birbirinden güzel ve eşsiz taş
 bezemeleri simetrik olarak
görünse de her biri farklıdır ve tektir. Yapı AnadoluSelçuklu döneminde bitişik nizamda yapılmış, bir kadın ile erkeğin yaptırdığı eşsiz
 bir eser
dir. Ayrıca mimarıAhlatlı Hürrem şahın yapmış olduğu tek 
 eser olarak da
tarihe geçmiştir.
 Bu
çalışmada taş işlemelerinde bulunan birbirinden farklı, eşsiz ve hala sırları çözümlenememiş ve bu sır 
la
rını korumaya devam eden
Di
vriği Ulu Camive Darüşşifanın dört
 
ana kapısı üzerindeki
bezemeler, bezemelerden akseden
gölgeler, cami kısmında vedarüşşifa kısmında kullanılmış olan semboller, simgeler, figürler ve anlamları üzerinde araştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Sivas, Divriği, Ulu Cami, Darüşşifa, Taş Bezeme.