Effects of equilibration media and co-culture on vitrification of sheep blastocysts derived in vitro


Creative Commons License

Atalla H., Evecen M. , Pabuccuoglu S. , Birler S.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.66, ss.83-87, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 66
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.1501/vetfak_0000002891
  • Dergi Adı: ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayısı: ss.83-87

Özet

İki vitrifikasyon protokolünün, koyun ovidukt epitel hücreleriyle ko-kültürlü (CC) ve ko- kültürsüz (C) ortamda in vitro üretilmiş olan koyun blastosistlerinin yaşayabilirliği üzerindeki etkileri araştırıldı. Oositler, TCM 199 medyumunda 24 saat süreyle olgunlaştırıldı, 20 saat fertilize edildi ve 9 gün süreyle sentetik ovidukt sıvısı (SOF) medyumunda kültüre edildi. Embriyolar ilk olarak, %20 etilen glikol (EG) veya % 10 gliserol (G) den oluşan iki farklı medyumda ekilibrasyona bırakıldılar. İkinci ekilibrasyon amacıyla % 20 etilen glikol + % 10 gliserol içinde ve 5 dakika süreyle tutuldular. Ardından, % 25 etilen glikol + % 25 gliserol’den oluşan vitrifikasyon solüsyonu içerisinde 30 saniye tutulan embriyolar, derhal sıvı azot içerisine batırılarak donduruldu. Çözdürme işleminin ardından embriyolar, 0.25 M sukroz içine 5 dakika bekletildi, Hepes tamponlu sentetik ovidukt sıvısı (HSOF) içinde yıkandı ve 24 saat süreyle SOF içerisinde in vitro kültüre bırakıldı. Yarıklanma oranları C grubunda %75.2, CC grubunda %74.2, blastosist oranları C'de %14.4, CC grubunda ise %17.1 oldu. Dondurulmuş-çözdürülmüş blastosistlerin in vitro kültüründen sonra canlılık oranları C-EG, CC-EG, C-G ve CC-G gruplarında sırasıyla; %62.1, %38.4, %30.2 ve %39.3 oldu. Bu çalışmada, koyun embriyolarının vitrifikasyonunda; ilk ekilibrasyon medyumu olarak gliserol yerine etilen glikol kullanılmasının faydalı olduğu buna karşılık, koyun ovidukt epiteli hücreleri ile ko-kültürün etkili olmadığı saptandı.

The effects of two vitrification protocols on the survival of sheep blastocysts were examined in embryos produced in vitro with sheep oviduct epithelial cells co-culture (CC) or without co-culture (C). Oocytes collected from slaughtered ewes were matured for 24 h, fertilized with fresh ram semen for 20 h and cultured in SOF medium for up to 9 days in vitro. For vitrification, blastocyst stage embryos were assigned to two equilibration groups (20% ethylen glycol (EG) or 10% glycerol (G) for the first equilibration), and as the second equilibration they were kept in 20% ethylen glycol plus 10% glycerol for 5 minutes. After 30 sec in vitrification solution (25% ethylen glycol + 25% glycerol), they were immediately immersed into liquid nitrogen. After thawing procedure, embryos were transferred into 0.25 M sucrose for 5 min, washed in Hepes buffered synthetic oviduct fluid (HSOF) and cultured in SOF medium for 24 h. Cleavage rates were 75.2% in C and 74.2% in CC groups, and blastocyst rates were 14.4% in C and 17.1% in CC groups. After in vitro culture of vitrified-thawed blastocysts, survival rates were 62.1, 38.4, 30.2, and 39.3% in C-EG, CC-EG, C-G and CC-G groups, respectively. This study shows that vitrification of sheep embryos using ethylene glycol instead of glycerol as a first equilibration cryoprotectant could give reasonable survival rates and that co-culture of embryos with sheep oviduct epithelial cell has no beneficial effect on vitrification of embryos.