A Study on Kazakh Academicians' Information Technology Acceptance


Tarcan E., Varol E. S. , Kantarci K., Firlar T.

BILIG, no.62, pp.205-230, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: Issue: 62
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : BILIG
  • Page Numbers: pp.205-230

Abstract

The article discusses the technological developments in the higher education sector in Kazakhstan. It focuses on the study which aimed to validate the new technology acceptance model (TAM) version extended with the constructs of Subjective Norm (SN) and Facilitating Conditions (FC) in the context of Kazakh Academicians. It claims that the country has great potential for information technology (IT) investors.

Eğitim ile ilgili rekabet üstünlüğünde başarının temel araçlarından biri haline gelen “bilgi teknoloji (IT)” leri, kullanıcı teknoloji kabulünün anlaşılmasını önemli hale getirmiştir.. IT yatırımı ve uygulamalarında yapılan hatalar istenmeyen  örgütsel çıktılara yol açmaktadır. Bireyin kabul sürecinde IT’lerini kullanma eğilimini  etkileyen faktörlerin etki derecelerinin daha iyi anlaşılması muhtemel görünen ve görünmeyen kayıpların önlenmesine yardımcı olabilecektir. Bu araştırma “Subjektif Norm (SN)” ve “Kolaylaştırıcı Şartlar (FC)” değişkenleriyle genişletilmiş TAM’ın yeni bir versiyonunun Kazak Akademisyenler bağlamında geçerliliğini onaylamaya çalışmıştır. Sonuçlar, TAM’ın genişletilmiş bu yeni versiyonunun, teknoloji kabulü araştırma alanına katkıda bulunurken, yöneticilerin eğitimle ilgili IT yatırım ve uygulamaları konusundaki stratejik kararlarını uygun bir şekilde yürürlüğe sokmalarını kolaylaştırabileceğini göstermektedir. Diğer yandan model daha yüksek bir tahmin gücüne ulaşmak için geliştirilmeye açıktır.