BÜTÜNLEŞİK SWOT-AHP ANALİZİ: TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMASI


Creative Commons License

ARSLAN KURTULUŞ S. , GÜN İ. , ASLAN Ö.

Social Science Studies Journal, vol.4, no.23, pp.4716-4730, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 23
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Social Science Studies Journal
  • Page Numbers: pp.4716-4730

Abstract

The potential benefits of health tourism have been noticed by many countries in recent years. In this context, countries develop and implement various plans, programs and policies in order to get more share in the health tourism market. Aim of this study is to present general situation of health tourism in Turkey. Regarding to this purpose, a SWOT analysis was conducted in relation to health tourism in the study and the analysis was carried forward with AHP analysis. It was performed to determine priorities in terms of strengths/weaknesses and opportunities/threats in health tourism with the help of expert relative comparison. In AHP analysis, experts made relative comparisons between the criteria and the most important criteria has been detected. According to the results of the analysis; Turkey’s leading strong criteria has been detected as “Possess prosperity in terms of thermal tourism”, the weakness side of Turkey has been detected as “the operation of unauthorized institutions and organizations”. On the other hand the most mentioned opportunity indicated as “health services are cheaper than other countries”. Most highlighted threat is “the political instability in neighboring countries and its negative reflections to Turkey”.

Son yıllarda sağlık turizminin taşıdığı potansiyel faydalar birçok ülke tarafından fark edilmiştir. Bu çerçevede ülkeler sağlık turizmi pazarından daha fazla pay alabilmek amacıyla çeşitli plan, program ve politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bu çalışma temelde Türkiye’de sağlık turizmine ilişkin olarak genel durumun saptanmasını amaç edinmektedir. Bu doğrultuda çalışma içinde sağlık turizmine ilişkin olarak bir SWOT analizi yapılmış ve analiz daha da ileriye taşınarak uzman görüşlerinin de yardımıyla sağlık turizminde güçlü/zayıf yönler ve fırsatlar/tehditler açısından önceliklerin saptaması için AHP analizi yapılmıştır. AHP analizinde uzmanlar, kriterler arasında ikili karşılaştırmalar yapmış ve en önemli kriterler ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçlarına göre; Türkiye’nin en önde gelen güçlü yönü olarak “Türkiye’nin termal turizm açısından zenginliklere sahip olması”, zayıf yönü olarak ise “yetkisiz kurum ve kuruluşların faaliyette bulunması” olarak bulunmuştur. Diğer yandan, Türkiye’nin sağlık turizminde öncelikli fırsatı olarak “sağlık hizmetleri diğer ülkelere kıyasla daha ucuzdur” tehdit unsuru olarak da “çevre ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlık ve bunların Türkiye’ye olumsuz yansıması” olarak ön plana çıkmıştır