İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerinde Araştırmalar


ÇINAR H. S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.55, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 55
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

Özet

Meydan; ister kentte, ister köyde olsun, belirli amaçlar içerisinde, bireysel ve toplu etkinliklere bağlı olarak kullamma sunulan ortak mekandır. Meydanlar bugün tarihi, ticari, kültürel, turistik amaçların yamsıra rekreasyonel fonksiyonları da üstlenmektedir. İstanbul Metropolü'ndeki meydanlar da prestij mekanları olmaları, çeşitli fonksiyon alanlarını birlikte barındırmaları nedeni ile kent halkının rekreasyonel gereksinimlerini karşılamasında önemli işlevler görmesi gereken alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.

The squares; whether they are located in a village or an urban settlement, are common places served individual or collective activities for certain aims. Today, squaresalso support recreational functions besides their role in historical, commercial, cultural and tourism activities As prestigious spaces in a metropolitan area and they shelter multiple functions all togeter, the squares in İstanbul have also capacity for undertaking very important role for the urban public's recreational.