Can the vascular endothelial growth factor (VEGF) and total estradiol 17ß be used as a marker of equine oocyte maturation?


Creative Commons License

Gündüz M. C. , Kaşıkçı G. , Yılmaz Ö. , Enginler S. Ö. , Uçmak M. , Ateş A., ...More

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, vol.35, no.5, pp.331-335, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 5
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences
  • Page Numbers: pp.331-335

Abstract

Th e aim of this study was to quantitate vascular endothelial growth factor (VEGF) and estradiol-17β in

follicular fl uid (FF) and serum and to correlate the levels of these substances with oocyte maturation. Transvaginal

ultrasound-guided follicular aspirations were performed with the purpose of oocyte collection when the follicle was

>35 mm in diameter. Th e mares were divided into 2 groups according to age, and the changes in VEGF and estradiol-

17β in follicular fl uid and serum were examined. Levels of estradiol-17β in the follicular fl uid and serum of young

mares (4-10 years old) did not diff er from those in old mares (20-24 years old) (P > 0.05). Th e follicular fl uid and

serum concentrations of VEGF in old mares were lower (P < 0.001) than those in young mares. Th e VEGF levels in

young mares did not diff er in cases when either mature or intermediate oocytes were collected, whereas its levels in old

mares were higher (P < 0.01) when mature oocytes were collected than when intermediate and immature oocytes were

collected. Our data suggest that VEGF may play an important role in follicular growth and development, that VEGF

levels appear to be age-dependent, and that VEGF levels might be valuable biochemical markers of oocyte maturation.

Bu calışmanın amacı follikuler sıvı (FS) ve serumda vaskuler endotelyal buyume faktoru (VEBF) ve total ostradiol

17β’yıbelirlemek ve bu maddelerin seviyelerini oosit maturasyonu ile ilişilendirmektir. Follikul capı35 mm’den buyuk

olduğnda; oosit toplama amacıla transvajinal ultrason rehberliğnde follikul aspirasyonu gercekleşirildi. Kıraklar

yaş gore iki gruba ayrıdıve VEBF ve ostradiol 17β değşmleri follikuler sııve serumda incelendi. Follikuler sııve

serum ostradiol 17β seviyeleri genc (4-10 yaş ve yaşı(20-24 yaş kırakları arasıda farklıbulunmadı(P > 0,05).

Yaşıkırakları follikuler sııve serum VEBF konsantrasyonlarıgenc kıraklardakinden daha duşk bulundu (P <

0,001). Genc kıraklardan elde edilen VEFB seviyesi mature ve intermediate oositler arasıda fark gostermezken; yaşıkıraklardan elde edilen VEFB seviyesi mature oositlerde intermediate ve immature oositlere gore daha yuksek bulundu

(P < 0,01). Yapıan calışa sonucunda; VEBF’nun follikuler buyume ve gelişmde onemli bir rol oynayabileceğ,

VEBF seviyelerinin yaş bağılıgozuktuğ ve bu nedenle VEFB seviyeleri oosit maturasyonun değrli biyokimyasal