Mobilya endüstrisinde kullanılan kapak konstrüksiyonları üzerine incelemeler


Creative Commons License

Dağlı M., Dilik T. , Kurtoğlu A.

Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi , vol.4, no.1, pp.79-90, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33725/mamad.916215
  • Title of Journal : Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.79-90

Abstract

Özet

Son yıllardaki mobilya tasarımlarında, işletmelerin sadece kapak konstrüksiyonlarındaki değişiklikler ile yeni modeller oluşturarak mobilya pazarında yer almaya çalıştıkları görülmektedir. Bu kapsamda, özellikle mutfak mobilyasında kullanılan kapak türleri değerlendirilmiştir. Çok çeşitli ürün yelpazesi olan mobilya endüstrisinde, özellikle mutfak, banyo, ofis, TV üniteleri gibi modül standartlarının bulunduğu alanlarda, kapaklar kuşkusuz modülün en önemli parçasını oluşturmaktadır. Kapak, bir modülün ilk göze çarpan ve gövde bölümünü oluşturan diğer parçalara göre, daha fazla işçilik ve özenli bir çalışma gerektiren kısmıdır. Bu nedenle, kapakların üretim safhaları büyük önem kazanmaktadır. Araştırmada, kapak konstrüksiyonlarının çeşidini kapağın hareket biçiminin belirlediği ve kullanım yerlerine göre birleştirme yöntemlerinin uygulanmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, kapakların üretim maliyeti üzerindeki paylarının, seçilen kapak modellerine göre değiştiği de görülmekte olup, üretim maliyetinde en fazla paya sahip olan kapakların lake uygulamalı modeller olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, mobilya üreticilerinin gerek uluslararası rekabet gerekse model geliştirilmesindeki etkinliğin arttırılması açısından kapak konstrüksiyonlarına yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına öncelik vermelerinin önemi vurgulanmış ve önerilmiştir.

Abstract

In recent years, in furniture designs, it is seen that enterprises try to take part in the furniture market by creating new models only with the changes in the cover constructions. Therefore, the cover constructions in wooden furniture were examined. In the furniture industry where module standards exist, cover constructions are undoubtedly the most important part of the module. The cover is the first eye-catching part of the module that requires more and careful work than the other parts of the body. So, the production stages of the cover constructions are of great importance. In the research, it is revealed that the type of the cover is determined by the movement patterns of the cover and it is necessary to apply the joining methods according to the place of use. Furthermore, it can be covers have a significant share in furniture costs. In addition, it is determined that the covers having the highest share in the production cost are the lacquered application models. As a result, in the framework of the findings, it was emphasized and suggested the importance of furniture manufacturers to prioritize R&D studies for cover constructions in terms of increasing international competitiveness and efficiency in model development.