Ebeveynlerin Dijital Medyadaki Risklere Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Dijital Ebeveyn Eğitimi


YILMAZ Ö. , MUTLU BAYRAKTAR D. , İNAN KAYA G.

International Educational Technology Symposium – IETS-2017, Sivas, Türkiye, 27 - 28 October 2017, cilt.1, no.1, ss.129-130

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.129-130

Özet

Bu çalışmada, ebeveynlerin dijital medya ile ilgili risklere yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda uzaktan eğitim aracılığıyla bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ebeveynlerin dijital medya ile ilgili risklere yönelik bilgilerini ve nasıl önlem alacaklarına dair görüşlerini belirlemek için anket hazırlanmıştır. 203 veliden anket yolu ile veriler toplanmış, veriler ışığında belirlenen konularda gönüllü velilere uzaktan eğitim yolu ile eğitimler verilmiştir. Ebeveynlerin dijital medya ile ilgili riskler konusundaki görüşlerine bakıldığında, en çok teknolojik araçları sık sık ve saatlerce kullanmaları sonucunda oluşacak bağımlılıkla ilgili bilgileri olduğu, ikinci olarak ise çocukların internette kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşma riski ile ilgili bilgileri olduğunu belirttikleri görülmektedir. En az ise bilişim yolu ile işlenen bir suçun faili ya da mağduru olma riski konusunda bilgileri olduğu, ikinci olarak internette zorbalığa maruz kalma riskleri ile konum paylaşımlarının ortaya çıkarabileceği risklerle ilgili bilgileri olduğunu belirttikleri görülmektedir. Ebeveynlerin dijital medya ile ilgili riskler konusundaki nasıl önlem alacakları ile ilgili görüşlerine bakıldığında, en çok çocuklarının internette yabancı kişilerle tanışması sonucu kaçırılma riski olduğu konusunda, ikinci olarak ise ortaya çıkabilecek sağlık riskleri konusunda nasıl önlem alacakları ile ilgili bilgileri olduğunu belirttikleri görülmektedir. En az ise bilişim yolu ile işlenen bir suçun faili ya da mağduru olma riski konusunda ve internette zorbalığa maruz kalma riskleri konusunda nasıl önlem alacakları ile ilgili bilgileri olduğunu belirttikleri görülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, dijital medyada karşılaşılabilecek riskler ve korunma yolları ile ilgili 37 veliye, 3 hafta boyunca eğitimler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Ebeveynlik, Dijital Medya, Dijital Riskler, Uzaktan Eğitim.

The purpose of the current study was to determine parents’ knowledge levels on digital media risks and to provide them more information on the digital risks by a distance education program. Accordingly, a questionnaire was generated to determine the knowledge of parents on the risks of digital media. Two hundred three parents participated in the survey and following the data collection, a distance education program was conducted by the voluntary participation of 37 parents. Given the parents' views on the risks associated with digital media, the parents reported that they were most knowledgeable about the risk of technology addiction due to child’s use of technological devices frequently and hours long, which was followed by the risk of child’s sharing personal information. In the meanwhile, they were less knowledgeable about the risks that their children’s possibility to be the perpetrator or the victim of a crime committed by use of digital media and on the risk of children’s exposure to cyberbullying, respectively. When considering parents views on how to take precautions against the risks related to digital media, they reported that they knew mostly to take precautions against the risk of kidnapping that may be committed by the strangers that their children meet on the internet. And following that they were knowledgeable about the precautions against the risk of health problems due to child’s use of technological devices frequently and hours long. Parallel to their reports on knowledge of risks parents stated that they were least knowledgeable about the precautions against risks that their children’s possibility to be the perpetrator or the victim of a crime committed by use of digital media and against the risk of children’s exposure to cyberbullying, respectively. In the light of parents’ responses, a distance education program on digital media risks and ways for protecting children from those risks was prepared and 37 parents attended to this 3-weeks long program voluntarily.

Key words: Digital Parenting, Digital Media, Digital Risks, Distance Education.