Fatih Projesi Kapsamında Tablet Bilgisayar İçeriklerinin Değerlendirilmesi


KAYSİ F. , AYDIN H.

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 September 2014

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Amaç: Dijital değişimin dünyada hızla adapte olduğu eğitimde, öğrenmelerin kalıcı olmasını desteklemek amacıyla tablet bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre; tablet bilgisayarlar eğitimde öğrenme konusunda çok olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Dünyadaki bu değişime ayak uydurmak isteyen Türkiye’de de FATİH projesi aracılığıyla, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda günümüze kadar yaklaşık 730 bin tablet bilgisayar öğretmen ve öğrencilere dağıtılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, dağıtılan tablet bilgisayarlarda kullanılmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı sitesi üzerinden e-kitap, ses, video, görsel öğeleri kullanıcılara sunmaktadır. Bu çalışmada; hali hazırda sunulan e-kitapların etkileşimli olmaları, video ve ses içerikleriyle zenginleştirilmiş, görsel öğelerle desteklenmiş ve erişilebilir olmaları şeklinde dört farklı kategoride incelenmeleri amaçlanmıştır.

Araştırma Yöntemi: Tablet bilgisayarlarda kullanılmak için hazırlanmış içeriklerin değerlendirilmesi amaçlanan bu çalışmada içerik analizi temel alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet verdiği ve tablet bilgisayarlar için hazırlanmış içeriklerin sunulduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesindeki 1422 e-kitaptan 24 tanesi incelenmiştir. Araştırma kapsamında; e-kitaplardan beklenilen (1) etkileşimli olmaları, (2) video ve ses içerikleriyle zenginleştirilmiş, (3) görsel öğelerle desteklenmiş ve (4) erişilebilir olmaları şeklinde dört farklı kategoride e-kitaplar incelenecektir.

Bulgular: İncelenen e-kitapların ilk etapta etkileşimli olmadıkları tespit edilmiştir. E-kitapların video ve ses dosyalarıyla haricen desteklendiği ama e-kitaplar içerisinden bu dosyalara erişim için herhangi bir bağlantının olmadığı görülmüştür. İncelenen e-kitaplarda; öğrenme nesneleri, sıkça resim, şekil ve farklı renkler kullanıldığı görülmüştür. Erişilebilirlik konusunda, özellikle yüksek kapasiteli kitapların indirilmeleri defalarca denedikten sonra sadece bazılarının başarılı oldukları görülmüştür.

Sunuş ve Tartışma: Tablet bilgisayarlar aracılığıyla beklenilen nitelikli öğrenme çıktılarının sağlanabilmesi için; içeriklerin dünya standardında olması beklenmektedir. E-kitapların etkileşimli hale getirilmeleri gerekmektedir. E-kitapların içerisine gömülebilen ses, video, animasyon gibi görsel ve işitsel öğelerin e-kitaplara gömülmesi ya da e-kitaplar içinden gerekli öğelere bağlantıların kurulması gerekmektedir. Yüksek kapasiteli kitapların indirilmelerinde yaşanılan problemlerin giderilmesi için altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.