Clostridioides (Clostridium) difficile ve Gıdalardaki Varlığı


Akkaya E. , Hampikyan H.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.49, ss.175-185, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 49 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.5222/tmcd.2019.175
  • Dergi Adı: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.175-185

Özet

Clostridioides (Clostridium) difficile, gram (+), anaerob, sporlu, çomak şeklinde ve özellikle hastane kaynaklı bir bakteri olup, uzun süreli antibiyotik kullanımı sonucunda psödomembranöz kolit, toksik megakolon, intestinal perforasyon ve diareye neden olmaktadır. Bakterinin virülansı sahip olduğu toksinlerden (enterotoksin ve sitotoksin) kaynaklanmaktadır. Etken hastanelerden başka toprakta, suda, su ürünlerinde, kasaplık hayvanlarda ve kanatlılarda tespit edilmiştir. Bu gıdalar, C. difficile için potansiyel yeni rezervuarlar olarak tanımlanmakta ve bu gıdaların tüketimi sonucu insanlarda söz edilen hastalık tablolarının şekillenmesine sebebiyet vermektedir. C. difficile’nin neden olduğu herhangi bir gıda kaynaklı hastalık olgusu bildirilmemiş olmasına rağmen, özellikle son yıllarda insanlardan izole edilen C. difficile suşlarının besi hayvanlarında da saptanması bu etkenin halk sağlığı yönünden ciddi bir risk oluşturabileceği kaygısını doğurmuştur.

Clostridioides (Clostridium) difficile is a gram (+), anaerobic, spore-forming, rod-shaped nasocomial bacterium, which causes pseudomembranous colitis, toxic megacolon, intestinal perforation and diarrhea due to long-term usage of antibiotics. The main virulence of the bacteria takes its source from toxins (enterotoxin and cytotoxin). It can be detected in the soil, water, water products and food animals other than hospitals. These foods identified as a new potential reservoirs for C. difficile and the consumption of these foods in humans causes C. difficile related enteric diseases. Although there have been no confirmed cases of any foodborne disease caused by C. difficile; especially in recent years, C. difficile strains isolated both from humans and food animals could pose a serious risk for public health.