A NEW APPROACH TO USING DUCK BILL CHECK VALVE TECHNOLOGY IN SUBMARINE OUTFALL PERFORMANCE IMPROVEMENT: HYBRID APPLICATION


Çobanoğlu Kayıkçı C. B. , Nemlioğlu S. , Özdoğan B.

3TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2020, pp.58-65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-65

Abstract


Deniz ortamının evsel atıksu boşaltımı kökenli kirlilikten korunması için derin deniz deşarjı ile

seyreltme yapmak, deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Evsel

atıksu derin deniz deşarjı sistemlerinin daha fazla bir seyreltme yapabilmesi için çok delikli difüzörler

sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek hidrolik performansı olduğu için, derin deniz deşarjı difüzörlerinde

çoğunlukla ağzı açık deliklerin kullanımı tercih edilmektedir. Sistem çalışmaya başladıktan sonra,

işletmenin ilk yıllarında derin deniz deşarjına sistemin tam kapasitesinin altında atıksu debisi

ulaşmaktadır. Hâlbuki difüzörler atıksu ile tam dolu akışa göre tasarlanmaktadırlar. Difüzörlerde tam

dolu akış sağlanamadığında, deniz suyunun içeri akışı, kısmen veya tamamen tıkanma ve seyreltme

kapasitesi kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Deniz suyunun difüzör borusuna girmesini

önlemek için iyileştirme donanımı olarak ördek gaga çek valf (kontrol vanası) (ÖÇV)

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 0,5 m3/s debi kapasitesi ve 30 yıllık proje ömrü için ağzı açık

dairesel deşarj delikleri ile küçük ölçekli derin deniz deşarjı difüzörleri tasarlanmıştır ve birinci

seyrelme kapasiteleri belirlenmiştir. Daha sonra, varsayımsal olarak bu difüzörlerin açık deliklerinin

tamamına (ÖÇV) ve bir kısmına (KÖÇV) ÖÇV ekipmanı monte edilmiştir ve birinci seyrelmeleri

hesaplanmıştır. Alıcı ortam olarak, yoğunluğu 1025 kg/m3 olan ve deşarj derinliği 10 m ila 50 m

arasında değişen deniz koşulları seçilmiştir. İncelenen difüzörlerin açık delikli ve ÖÇV ile KÖÇV

uygulamaları sonrası birinci seyrelmeleri karşılaştırılmıştır. KÖÇV uygulamasının sistemde daha az

seyrelme değişikliğine neden olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birinci seyrelme, Çok delikli difüzör, Derin deniz deşarjı, Evsel atıksu bertarafı,

Ördek gaga kontrol vanası.