Konjenital Koroner Arter Fistüllerinde 2-boyutlu, Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografik Bulgular


Saltık İ. L. , Sarıoğlu A., Öztunç E. F. , Sağın Saylam G., Batmaz G.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ, cilt.23, ss.26-30, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 1995
  • Dergi Adı: TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ
  • Sayfa Sayıları: ss.26-30

Özet

Nisan 1988 ile Ekim 1993 tarihleri arasında ekokardiyografi ile koroner arter fistülü tanısı alan ve tanıları anjiyografi ve/veya cerrahi ile teyid edilen, yaşları 1 ile 12 yaş (ort. 4.24±3.88) arasında değişen 8'i erkek 3'ü kız toplam 11 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 2'sinde sağ, 9'unda sol koroner arterde fistül tesbit edildi. Bu fistüllerin 1'i sağ atriyuma diğer 10'u sağ ventrikülün değişik bölgelerine açılıyordu. 2-boyutlu ekokardiyografi ile olguların hepsinde dilate koroner arter görüntülendi. Dilate koroner arter çapı 3.6-10 mm (6.86±1.7), dilate koroner arter çapı/aort çapı oranı 0.26-0.54 (ort. 0.38±0.11) bulundu. Renkli Doppler ekokardiyografi uygulanan 8 hastanın 7'sinde fistülün açılış yeri renkli Doppler ile tesbit edildi ve klasik Dopplerle de bu bölgede devamlı akım örneği kaydedildi. Renkli Doppler ekokardiyografik bulgular anjiyografi ile uyumlu bulundu. Çalışmamızda koroner arter fistülünün tanısı ve açılış yerinin tesbitinde ekokardiyografinin ve özellikle renkli Doppler ekokardiyografinin noninvazif ve güvenli bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter fistülü, ekokardiyografi