Clinicopathologic evaluation of oral squamous cell carcinoma in a young dog


Öztürk Gürgen H. , Egeden E., Şennazlı G.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.68, no.1, pp.77-81, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 68 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33988/auvfd.660568
  • Title of Journal : ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Page Numbers: pp.77-81

Abstract

Canine oral papilloma is a benign tumor of young dogs and caused by papillomavirus. The possible role of papillomavirus infection in the development of oral squamous cell carcinoma has recently been studied, but it has not been elucidated in veterinary medicine yet. A one-year-old, mixed, spayed, female dog was presented with severely disseminated oral lesions, lethargy, and weight loss. Physical examination of the patient revealed severely disseminated oral papillomatous lesions in the entire oral cavity and the complete blood test showed mild non-regenerative anemia and pancytopenia. In addition, the patient was found seropositive by the SNAP 4Dx Plus test for Ehrlichia canis. Histopathologic examination of oral lesions was performed using Hematoxylin and Eosin (HE) staining and immunohistochemistry for p16, antibody which increases in infections caused by papillomavirus. Histopathology revealed the histologic features of oral papilloma in association with squamous cell carcinoma. Cytoplasmic and nuclear positive reactions for p16 protein were observed within the neoplastic cells in the immunohistochemical examination. Thereafter, the dog was treated with combined therapy of vincristine, antibiotic, radiotherapy, and high doses of vitamin C. After longterm treatment, the dog completely recovered from the lesions. In this report, it was aimed to present a possible role of papilloma in the development of oral squamous cell carcinoma with the clinical, histopathological, immunohistochemical findings and treatment procedure. 

Oral papilloma, genç köpeklerin iyi huylu bir tümörüdür ve papillomavirüs enfeksiyonundan kaynaklanır. Papillomavirüsün oral skuamöz hücre karsinomu gelişimindeki olası rolü son yıllarda çalışılmıştır, fakat veteriner hekimlikte bu henüz ortaya konulmamıştır. Bir yaşında, melez, kısırlaştırılmış, dişi köpek şiddetli dağılım gösteren oral lezyonlar, letarji ve kilo kaybı şikâyeti ile getirildi. Hastanın fiziksel muayenesinde tüm ağız boşluğuna yayılmış şiddetli papillomatöz lezyonlar saptandı. Tam kan testinde rejeneratif olmayan hafif anemi ve pansitopeni tespit edildi. Ayrıca, yapılan SNAP 4Dx Plus testi ile hasta Ehrlichia canis seropozitif bulundu. Oral lezyonların histopatolojik incelemesi Hematoksilen ve Eosin (HE) boyama yöntemi ve papillomaviral enfeksiyonlarda artış gösteren p16 antikoru ile immünohistokimyasal olarak yapıldı. Mikroskobik bakıda, vakaya oral papilloma ve skuamöz hücreli karsinoma tanısı konuldu. İmmunohistokimyasal incelemede neoplastik hücrelerde p16 proteini için sitoplazmik ve nükleer pozitif reaksiyonlar gözlendi. Daha sonra vincristine, antibiyotik, radyoterapi ve yüksek C vitamini dozlarının kombine tedavisi uygulandı. Uzun süreli bir tedaviden sonra, hastada izlenen lezyonlar tamamen iyileşti. Bu olguda papillomanın oral skuamöz hücreli karsinom gelişimindeki potansiyel rolü ile birlikte klinik, histopatolojik, immünohistokimyasal bulgular ve tedavi prosedürünün sunulması amaçlanmıştır.