Ekokardiyografi Rehberliğinde Balon Atriyal Septostomi: Acil Koşullarda Elverişliliği


Batmaz G., Ahunbay G., Çelebi A., Saltık İ. L. , Ilıkkan B., Onat T.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ, cilt.26, ss.47-50, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ
  • Sayfa Sayıları: ss.47-50

Özet

Gülhis BATMAZ1, Ahmet ÇELEBİ1, Gülay AHUNBAY1, İ. Levent SALTIK2, Barbaros ILIKKAN3, Teoman ONAT1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul
2İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü İstanbul
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı,İstanbul

Balon atriyal septostomi (BAS), büyük arterlerin transpozisyonunda (TGA) kateter laboratuvarında (KL) yapılan standart palyatif girişimdir. Girişim esnasında ekokardiyografi (eko) kullanılması işlemi çabuklaştırmaktadır. Kliniğimizde 9 aylık dönemde 11'i TGA tanılı, toplam 12 hastaya yalnız eko rehberliğinde BAS işlemi uygulandı. Yaşları 1-55 gün arasında, ortalama vücut ağırlıkları 3500 gr. olan hastalarımızda yenidoğan yoğun bakım ünitemizde (YBÜ) işlem gerçekleştirildi. Lokal anestezi ve midazolam sedasyonu ile perkütan teknikle önce 4 French (Fr.) ardından 7Fr. arteriyel kılıf femoral vene yerleştirildi. Miller BAS kateteri ile standart septostomi işlemi gerçekleştirildi. İşlem öncesi 1-3.2mm arasında değişen interatriyal açıklığın ortalama 6.5 mm'ye genişlediği, TGA'lu hastalarımızda O2 satürasyonunun % 47'den % 78'e yükseldiği belirlendi. İki hastamızda işleme bağlı ve kendiliğinden düzelen nodal ritm ve supraventriküler taşikardi dışında komplikasyon olmadı. Önce 4Fr. kılıf ile femoral artere girilen ikisinde arteriyel bir komplikasyonla karşılaşılmadan kılıfın yeri değiştirildi. TGA'lı bebeklerin YBÜ'de takibi gerekli olabilir. KL'na transportları ise zaman kaybına neden olur ve ekstübasyon, ısı kaybı gibi hayati riskler taşır. YBÜ'de eko rehberliğinde yapılan BAS ile hem işlem süresi kısalır, hem de elde edilen sonuç da KL'ındaki kadar etkilidir. Bu nedenle, KL'ına indirilmesi güçlük arzeden seçilmiş vak'alarda YBÜ'de BAS akılda tutulması gereken bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, balon atriyal septostomi, büyük arterlerin transpozisyonu