XRCC1 ARG399GLN GEN POLİMORFİZİMLERİNİN ENDOMETRİUM KANSERİ İLE İLİŞKİSİ


Özdemircan A. , Çinçin Z. B. , Çakmakoğlu B.

II.DETAE GÜNLERİ, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.90

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.90

Özet

Endometriyal kanser en yaygın jinekolojik tümörlerden biridir. Endometriyal kanserlerin yaklaşık % 80i endometriyal bezlerden kaynaklanan endometroyid tip kanserlerdir. Tip 1 endometriyal kanserler olarakta adlandırılan bu tümörler, östrojene kronik maruz kalış ve yetersiz progesteronla ilişkilidir. 3
Endometriyal kanser genel olarak menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda teşhis edilmektedir ve henüz
net bir tedavi yöntemi bulunamamıştır. Hastalığın ilerlemiş aşamalarda tespit edilmesi ölüm oranlarının
artışı ile ilşkilidir. Bu durum erken teşhisi sağlayacak ve tedavi için hedef alınabilecek yeni
biyobelirteçlerin bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

Çalışmamızda, DNA tamir genlerinden XRCC1 Arg3996In polimorfizmi ve endometrium kanseri
arasındaki ilişki araştırmayı amaçladık. 104 endometrium kanserli hasta, 158 sağlıklı kontol grubunda a
XRCC1 Arg399Gin polimorfizminin dağılımı PCR-RFLP analizi kullanılarak karşılaştırıldı.
XRCC1 genotiplerinin dağılımı kontrol grubunda; Arg/Arg % 87.3, Gin/Gin % 0, Arg/Gin % 12.7 iken,
hasta grubunda; Arg/Arg % 82.7, Gin/GIn % 4.8, Arg/Gln % 12.5 olarak tespit edilmiştir (p=0.021).
Sonuç olarak XRCC1 Gln/Gln genotipinin endometrium kanseri gelişimde etkili oldiuğu izlenimi
edinilmiştir.