Türkiyedeki Ulusal Orman Envanteri Çalışmalarının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi


ÖZKAN U. Y. , SAĞLAM S. , YEŞİL A.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2011, ss.191-196

  • Basıldığı Şehir: Kahramanmaraş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.191-196

Özet

Doğal kaynaklar arasında önemli bir yere sahip olan orman ekosistemleri sürdürülebilir orman işletmeciliği
yaklaşımı ile dünya çapında geliştirilmeye ve korunmaya çalışılmaktadır. 21. yy. ormancılığının gündeme getirdiği
sürdürülebilir orman işletmeciliği, orman varlığında doğal faktörlerden veya insan etkilerinden kaynaklanan
değişimlerin hem bölgesel ve ulusal, hem de uluslararası ölçeklerde sürekli izlenmesini gerekli görmektedir.
Uluslararası değerlendirme ve karşılaştırmalara olanak vermek amacıyla, bu izlemelerin belirli norm ve standartlara
göre toplanan envanter bilgilerine dayanması öngörülmektedir. Çoğu ülke, ulusal düzeyde orman kaynaklarını izleme
ve değerlendirme çalışmaları için ulusal orman envanteri (UOE) sistemlerini oluşturmuş ve geliştirmiştir. Bu bildiride,
öncelikle UOE’nin önemi ve bazı ülkelerin UOE modelleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından, Türkiye’de UOE’nin
geçmişte ve bugünkü durumu açıklanmış ve ülkemiz için UOE’nin önemi vurgulanmıştır. Daha sonra da,
gerçekleştirilmesinde gerekli görülen önerilere yer verilmiştir.