Böbrek Tansplantasyon Patolojisi


Gürses İ.

in: RENAL TRANSPLANTASYON, Prof.Dr. Nurhan Seyahi,Doç.Dr. Sinan Trabulus, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.100-106, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.100-106
  • Editors: Prof.Dr. Nurhan Seyahi,Doç.Dr. Sinan Trabulus, Editor

Abstract

ÖZET Böbrek transplantasyonu, son dönem böbrek hastalarının sağ kalım ve yaşam kalitesini arttıran

önemli bir tedavi seçeneğidir. Akut veya kronik dönemde gelişebilecek graft işlev bozukluklarının

düzeltilmesine yönelik verilecek tedavilerin doğru belirlenebilmesini sağlayan en önemli veri

biyopsi bulgularıdır. Günümüzde renal allograft biyopsileri tanı ve prognostik bilgi sağlaması bakımından

altın standart olarak kabul edilir. Allograft biyopsilerinde görülebilen patolojiler immünolojik

rejeksiyonlar, alloantikor/otoantikor aracılı graft hastalıkları, rejeksiyon dışı zedelenmeler ve primer

hastalık nüksü olarak sınıflandırılır. Banff sınıflaması renal allograft biyopsilerinin tanısı ve raporlanmasında

en yaygın kullanılan sistemdir. Rejeksiyon antikor aracılı ve T hücre aracılı olarak ikiye

ayrılır. Hem rejeksiyon hem de diğer tanı kategorilerini içeren sınıflama, histopatolojik lezyonlar ve

bu lezyonların şiddetine göre yapılır. Banff sınıflamasına göre biyopsi yeterlik kriterleri, lezyonların

tanımı, değerlendirme prensipleri ve derecelendirmesi, tanı kriterleri güncel literatür bilgiler eşliğinde

sunulmuştur.

Anah tar Ke li me ler: Böbrek transplantasyonu; patoloji

ABS TRACT Kidney transplantation is an important treatment option that increases survival and quality

of life of end-stage kidney patients. Biopsy findings are the most important data that can be used to

correct graft dysfunctions that may develop in the acute or chronic period. Currently, renal allograft

biopsies are considered the gold standard in terms of providing diagnostic and prognostic information.

Pathologies that can be seen in allograft biopsies are classified as immunological rejections, alloantibody

/ autoantibody-mediated graft diseases, non-rejection injuries and primary disease recurrence. Banff

classification is the most widely used system in the diagnosis and reporting of renal allograft biopsies.

The rejection is divided into two as antibody-mediated and T-cell mediated. Classification, which includes

both rejection and other diagnostic categories, is made according to histopathological lesions and

the severity of these lesions. According to Banff classification, biopsy adequacy criteria, definition of lesions,

evaluation principles and scoring, diagnostic criteria are presented with current literature information.

Keywords: Kidney transplantation; pathology